Komu przysługuje obywatelstwo polskie? Wyjaśniamy, w jaki sposób możesz je uzyskać samodzielnie lub z pomocą specjalistów

  • 22.05.2018, 10:00
  • Grupa Tipmedia
Komu przysługuje obywatelstwo polskie? Wyjaśniamy, w jaki sposób możesz…
Żeby zostać uznanym za pełnoprawnego obywatela Polski, trzeba uzyskać obywatelstwo polskie. Może się to odbyć przez nadanie, uznanie, przywrócenie albo z mocy prawa. Proces ubiegania się o obywatelstwo przysparza kłopotów obcokrajowcom, którzy rzadko kiedy są dobrze zorientowani w przebiegu procedur obywatelskich. Wtedy pomocne okazują się doświadczone firmy, działające w interesie cudzoziemców.

Cztery sposoby na to, aby nabyć obywatelstwo polskie

•                     NARODZINY
Najłatwiejszą i najkrótszą drogą do stania się obywatelem polskim już w chwili narodzin, jest posiadanie rodziców lub jednego rodzica z obywatelstwem polskim (tzw. prawo krwi). Również przyjście na świat na terytorium Polski zapewnia dziecku przyznanie obywatelstwa (tzw. prawo ziemi). W tym wypadku pochodzenie rodziców nie jest istotne.

•                     NADANIE

Obcokrajowiec ma prawo do starania się o nadanie mu obywatelstwa polskiego przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na odpowiednio uzasadniony wniosek, złożony osobiście albo listownie w Urzędzie Wojewódzkim lub w Urzędzie Konsularnym.

•                     UZNANIE

Cudzoziemiec może otrzymać obywatelstwo polskie na skutek uznania go za obywatela, co jest uzasadnione jego miejscem zamieszkania. W tym przypadku konieczne jest spełnienie określonych warunków, z którymi można się szczegółowo zapoznać np. na portalu Visa and Work, gdzie specjaliści pomagający obcokrajowcom w uzyskaniu obywatelstwa, przystępnie wyjaśniają przebieg całej procedury.

•                     PRZYWRÓCENIE

Każda osoba, która straciła obywatelstwo polskie przed styczniem 1999 r., ma prawo wnioskować o jego przywrócenie u Ministra Spraw Wewnętrznych lub, jeśli przebywa ona poza terytorium Polski, za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej. We wniosku należy m. in. skrótowo opisać swój życiorys oraz wymienić powód utraty obywatelstwa.

Ile wynosi opłata za obywatelstwo polskie? Czy można przyspieszyć procedurę?

Ustawa przewiduje opłatę skarbową za wydanie decyzji o uznaniu obcokrajowca obywatelem polskim. Jej wysokość jest stała i wynosi 219 zł, które można wpłacać w przypisanym Urzędzie lub przelewem bezgotówkowym na wskazane konto bankowe. Długość trwania procedury jest ściśle związana ze sposobem nabywania obywatelstwa polskiego. Zwykle czas oczekiwania nie przekracza 2 miesięcy, z wyjątkiem decyzji od prezydenta RP, na którą oczekiwanie może zająć nawet rok. Wnioskowanie do głowy państwa nie tylko dłużej trwa, ale i jest droższe – koszt złożenia wniosku w konsulacie to 360 euro, które należy zapłacić z góry. Co ważne, od tej decyzji nie można się odwołać, nie jest możliwe również jej przyspieszenie.

Grupa Tipmedia
Podziel się: