Petycja w sprawie zieleni

  • 05.03.2021, 15:07 (aktualizacja 05.03.2021, 15:14)
  • Beata Perzanowska
Petycja w sprawie zieleni
Przedstawiciele inicjatywy pod hasłem Zielone Zarzecze wystosowali petycję w sprawie przyszłości działki między Hotelem Karmel a Pałacem na Wodzie. Mieszkańcy nie zgadzają się ze zmianami proponowanymi przez Urząd Miejski w Augustowie w nowym planie zagospodarowania przestrzennego części Netty i Necka. W tej sprawie w lokalnym radiu wypowiedział się zastępca burmistrza Filip Chodkiewicz. Mieszkańcy uważają, że Chodkiewicz kłamie.

Mieszkańcy w petycji skierowanej do burmistrza miasta i rady miejskiej zwracają się o utrzymanie zieleni parkowej na terenie położonym pomiędzy hotelem Karmel a Pałacem na Wodzie. Działka o powierzchni 1,8 ha w obecnym planie zagospodarowania przestrzennego stanowi zieleń parkową i jest własnością miasta.

Działka nr ew. 1/16 wraz z nabrzeżem rzeki Netty bezspornie stanowi ważną część niezwykle cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów na mapie Augustowa. To jedno z najliczniej i najchętniej uczęszczanych miejsc przez Augustowian oraz przyjezdnych. I choć położone jest w samym sercu miasta, to wciąż pozostaje dla nas ostoją niezakłóconej przyrody, przynosi spokój i harmonię. Bulwary nad Nettą w Augustowie wraz z sąsiadującą działką 1/16 bez względu na porę roku urzekają swym pięknem i utwierdzają nas Mieszkańców w przekonaniu, że to niezwykłe bogactwo w sercu miasta należy zachować, pielęgnować a przede wszystkim uchronić od zabudowy i zabetonowania.” -czytamy w petycji.

Inicjatorzy petycji podkreślają, że są zaniepokojeni planami władz miasta Augustowa związanymi z przygotowywaniem nowego planu zagospodarowania przestrzennego. Działka ta bowiem w proponowanych przez urząd zmianach planu ma być przeznaczona pod zabudowę usługowo-hotelową, zostanie sprzedana, a co za tym idzie zabetonowana. (treść całej petycji publikujemy niżej).

W tej kwestii wypowiedział się na antenie radiowej Filip Chodkiewicz, zastępca burmistrza Augustowa, który mówił, że miasto pracuje nad zmianą planu zagospodarowania tego terenu i prace nad nim są związane między innymi z rozwojem bazy sanatoryjno-hotelowej w Augustowie. Dodał, że w sprawie planu prowadzone są konsultacje społeczne i pojawiły się różnice zdań w tej kwestii. W swojej wypowiedzi Filip Chodkiewicz zaznaczył, że : „pojawia się pytanie czy w ciągu nad rzeką Nettą czy mogłoby powstać kolejne sanatorium, czy lepiej żeby nie powstało no i na ten temat oczywiście zdania są podzielone. Ci którzy mieszkają najbliżej tej działki z oczywistych względów chcieliby mieć po sąsiedzku zielony nieużytek na którym nic się nie dzieje, natomiast spora część mieszkańców pozostałych części miasta uważa, że strefa nasza, uzdrowiskowa, sanatoryjna powinna się rozwijać i miasto powinno tworzyć możliwości do tego, żeby kolejne sanatoria w Augustowie powstawały. To jest taki klasyczny dylemat, czy zachować nieużytki w środku dzielnic, czy jednak pozwolić się rozwijać na przykład biznesowi sanatoryjnemu” (cytat wypowiedzi).

Dodał też, że „to jest jasne, że Augustów jest miejscem przyjaznym dla turystów, dla mieszkańców między innymi dlatego, że ma taki zdrowy balans między tym co jest zbudowane, a tym co jest wytworzone przez naturę i o tym musimy pamiętać. Tutaj na pewno te głosy będą wzięte pod uwagę, co prawda trudno mi teraz wypowiadać się za radnych. Wspomnę, że to rada miejska przyjmuje plany zagospodarowania przestrzennego i to radni będą nad tym pochylać, dyskutować, zresztą już dyskutują na komisji rozwoju, no i tu oni staną nad takim dylematem, jak pogodzić te dwie wartości, z jednej strony wartość rozwoju Augustowa jako uzdrowiska, a z drugiej strony wartość taką, że mamy sporo terenów zielonych. Tutaj trzeba znaleźć na pewno kompromis, no i nad tym już radni będą się głowić jak to zrobić” (cytat wypowiedzi).

Wypowiedzi zastępcy burmistrza w radio zbulwersowały inicjatorów petycji i w mediach społecznościowych „Zielonego Zarzecza” pojawił się taki oto wpis:

Czujemy się w obowiązku sprostować nieprawdziwe informacje, które dziś w rozgłośni radiowej Radio5 wygłosił Pan Filip Chodkiewicz, zastępca burmistrza Augustowa nt. zieleni i założeń planu części Netty i Necka.

Fakty:

1. Założenia nowego planu zaprezentowane przez Ratusz w czasie konsultacji społ. w dn. 25-26.08.2020 r. jednoznacznie wskazały lokalizację nowych usług z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego oraz nowych sanatoriów (symbol ZUU) nad jez. Necko, tj. na obszarze nowego Parku Uzdrowiskowego oraz przy ul. Zdrojowej (patrz symbole na zał. mapie ratusza: 2ZUU, 3ZUU, 4ZUU).

2. Wbrew temu co twierdzi Pan Filip Chodkiewicz, teren przy Bulwarze nad rz. Nettą położony pomiędzy hotelem Karmel a Pałacem na Wodzie (ten, którego dotyczy petycja) jest przeznaczony pod usługi turystyczne czyli hotel itp. (symbol UT). Prawdą jest też to, że pierwotnie Ratusz planował w tym miejscu usługi turystyczne oraz usługi kultury (UT/UK) jednak opcja UK została przez Pana Burmistrza odrzucona (można o tym doczytać w raporcie z konsultacji zamieszczonym na BIP UM).

Pan Filip Chodkiewicz nie uczestniczył w konsultacjach społecznych, a więc najwyraźniej nie powinien zabierać głosu w tej ważnej sprawie.

Nieprawdziwe informacje podane przez Pana Filipa w rozgłośni lokalnej dezinformują społeczność Augustowa i niestety dyskredytują cel, jakim jest zachowanie dobra publicznego na jednej z ostatnich zielonych działek wzdłuż rz. Netty w Augustowie.

3. Czy przedmiotowa działka to nieużytek – jak się o niej wyraził Pan Filip Chodkiewicz w rozgłośni Radia 5? Oceńcie Państwo sami. Naszym zdaniem takich naturalnych miejsc obecnie nie spotyka się w miastach, gdyż zostały zabetonowane.

Foto panoramy z widokiem na przedmiotowy teren,

źródło UM w Augustowie (strona główna).

Link do wypowiedzi:

https://radio5.com.pl/.../co-z-zielenia-przy-deptaku-nad.../

SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA

MIESZKAŃCY DZIELNICY ZARZECZE,

MIESZKAŃCY MIASTA AUGUSTOWA


 

Burmistrz Miasta Augustowa,

Rada Miejska w Augustowie

ul. 3 Maja 60,

16-300 Augustów


 

PETYCJA


 

My, mieszkańcy Augustowa, zwracamy się z postulatem utrzymania zieleni parkowej na terenie położonym nad rzeką Nettą w Augustowie pomiędzy hotelem Karmel a Pałacem na Wodzie [działka nr ew. 1/16 obręb 0004 Augustów, pow. łączna 1.8 ha, patrz Zał. 1], w przygotowywanym obecnie nowym planie zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa zwanego „Al. Kard. Wyszyńskiego – Strefa „A” – jezioro Necko”, z jednoczesnym przeznaczeniem tego terenu na utworzenie w przyszłości naturalnego, ekologicznego parku.

Uzasadnienie

Działka o nr ew. 1/16 obręb 0004 w Augustowie zgodnie z obecnym planem zagospodarowania przestrzennego stanowi zieleń parkową i w całości stanowi własność Gminy Miasto Augustów (patrz Zał. 2). Według ewidencji gruntów działkę tę stanowią dwa grunty leśne: las oraz grunty zadrzewione zakrzewione o powierzchni odpowiednio 1,0143 ha i 0.8062 ha (łącznie ok. 1.8 ha).

Działka nr ew. 1/16 wraz z nabrzeżem rzeki Netty bezspornie stanowi ważną część niezwykle cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów na mapie Augustowa. To jedno z najliczniej i najchętniej uczęszczanych miejsc przez Augustowian oraz przyjezdnych. I choć położone jest w samym sercu miasta, to wciąż pozostaje dla nas ostoją niezakłóconej przyrody, przynosi spokój i harmonię. Bulwary nad Nettą w Augustowie wraz z sąsiadującą działką 1/16 bez względu na porę roku urzekają swym pięknem i utwierdzają nas Mieszkańców w przekonaniu, że to niezwykłe bogactwo w sercu miasta należy zachować, pielęgnować a przede wszystkim uchronić od zabudowy i zabetonowania.

Dlatego z wielkim niepokojem i smutkiem obserwujemy plany Urzędu Miasta w Augustowie, który chce ten wyjątkowy dla nas Mieszkańców teren sprzedać pod zabudowę usługowo-hotelową czyli, zwyczajnie zabetonować i przekazać w prywatne ręce (takie bowiem przeznaczenie przedmiotowej działki znajduje się w założeniach nowego planu zagospodarowania przestrzennego pt. „Al. Kard. Wyszyńskiego – Strefa „A” – jezioro Necko”).

Naszym zdaniem, w czasach silnie postępującej urbanizacji otoczenia i redukcji terenów zielonych, zabetonowanie tego miejsca jest niewłaściwym kierunkiem, jest działaniem na szkodę mieszkańców miasta Augustowa. To rozwiązanie pozbawia nas najpiękniejszego fragmentu miasta Augustowa, zaś miasto Augustów pozbawia tożsamości i rozpoznawalności ponieważ teren ten tworzy w dolinie rzeki Netty i jez. Necko zintegrowaną ostoję leśną, unikalną w skali naszego regionu a nawet kraju. Jest to teren, który widnieje niemal na każdej widokówce miasta Augustowa a zatem stanowi o wyjątkowości miasta Augustowa.

Chcielibyśmy, aby zostały uwzględnione propozycje mieszkańców miasta Augustowa zgłoszone podczas konsultacji społecznych przeprowadzanych w dniach 25-26.08.2020 r. ażeby teren ten pozostał nadal w majątku gminy i służył wszystkim Augustowianom. Naszym zdaniem na tym wyjątkowym terenie należy utrzymać zieleń parkową z możliwością utworzenia w przyszłości np. parku. Teren jest duży i mógłby pomieścić wiele elementów infrastruktury naturalnie wkomponowanych w teren. Mogłyby to być między innymi drewniane kładki i plac zabaw dla dzieci, ścieżki edukacyjne, przyrodnicze, a także budki lęgowe dla ptaków, domki dla owadów. Chodzi o to, żeby było to jak najbardziej naturalne miejsce. Takiego miejsca nie mamy w Augustowie.

Uważamy, że zachowanie zieleni parkowej i utworzenie w przyszłości np. parku w tym miejscu to inwestycja w jakość życia Augustowian. Parki to ogromne bogactwo każdego miasta. Stanowią miejsce spotkań mieszkańców, odpoczynku i zabawy dla dzieci. To serce każdego miasta. Wpływają pozytywnie na miejski ekosystem. Krótko mówiąc dzięki nim żyje się lepiej.

Zwracamy się z apelem do Radnych Rady Miasta Augustowa, aby zauważyli i poparli głos społeczności wyrażony w niniejszej petycji a przede wszystkim podjęli stosowne działania w celu ochrony/zabezpieczenia działki nr ew. 1/16 przed przeznaczeniem jej pod zabudowę usług turystycznych i hotelowych w tworzonym nowym planie przestrzennym. Nasza prośba wynika z dbałości o dobro wspólne i otoczenie przyrodnicze, w którym wszyscy żyjemy.

Pragniemy zauważyć, że niezwykle trudna sytuacja epidemiologiczna związana z Covid-19 która panuje w chwili obecnej utrudnia, a wręcz uniemożliwia wyjście do zainteresowanych tematem Augustowian i zbieranie poparcia w zwyczajowej formie. Stąd forma petycji.


 


 


 

Beata Perzanowska

Zdjęcia (3)

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (27)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu dziennikpowiatowy.pl.z siedzibą w Augustowie, ul. Młyńska 34 jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
idziemy na wschód?
idziemy na wschód? 14.03.2021, 16:11
Społeczeństwo obywatelskie nie bierze się znikąd.
Trzeba je budować a hejtowanie ludzi, którzy próbują podejmować działania w imieniu innych jest dla mnie ohydne.
To tak jakby napluć im w twarz.
Rozczarowanie
Rozczarowanie 14.03.2021, 10:04
Widać, że władze miejskie w Augustowie nie rozumieją zjawisk które ogarniają świat. Chcą żeby mieszkańcy zostali pozbawieni dużego zielonego terenu, który może służyć do rekreacji, wypoczynku i edukacji dla wszystkich.
Zamiast tego wybierają sprzedaż bez wpływu na to, co potem się stanie z tym terenem. Czy w Suwałkach lub Ełku byłoby to możliwe?
Oczywiście, że nie. Tylko chyba u nas jest to możliwe.
I dziennik powiatowy temu przyklaskuje? Albo stoi z boku? W tak ważnej sprawie?
To jest dla mnie nie do pomyślenia.
Czytelnik
Czytelnik 14.03.2021, 10:36
Ja rozumiem, Dziennik jest przeciwny betoronowaniu Zarzecza. Skąd u Ciebie odwrotne zrozumienie, nie rozumiem
gosc
gosc 13.03.2021, 23:29
Oczywiscie , najlepej wszystko zabetonowac .. Tak przepiekne miejsce jakim sa bulwary nad rzeka Netta , nie powinny byc nawet brane pod uwage ze ktokolwiek moglby tam jesczce cos stawiac i niszczyc , dewastowac .. Przy zmianie klimatu jak najwiecej zelonych miejsc a nie zabetonowanych sanatoriow , Juz dwa hotele stoja , wystarczy .
Na  lodzie
Na lodzie 06.03.2021, 14:19
Czyżby terenu pod gruszkami za mało się zrobiło? Trzeba dalej na Zarzecze migrować, budki stawiać, dzielnicę rozrywkową tam powoli lokować.
Pewnie i szkołę społeczną po zmianie planu eksmitują, bo nie będzie tam pasować. Chętni na budynek się znajdą a może już są.
Widzę zmiany na horyzoncie, tylko czy takich oczekujemy w Augustowie?
haha
haha 06.03.2021, 13:36
W strefie ekonomicznej niech sanatorium postawią. Nic innego tam nie powstanie.
dobre
dobre 06.03.2021, 15:18
Dobry pomysł, bo tam nic nie będzie.
radykalna kontrprawdomówność
radykalna kontrprawdomówność 06.03.2021, 13:13
Cyt. "...wypowiedział się zastępca burmistrza Filip Chodkiewicz. Mieszkańcy uważają, że Chodkiewicz kłamie".
Czy to jeszcze kogokolwiek dziwi? Zaskoczeniem byłoby, gdyby powiedział choć słowo prawdy. W zasadzie zawsze, praktycznie w każdej sprawie, można mieć pewność, że jest dokładnie odwrotnie, niż ten człowiek mówi.
Tak jest
Tak jest 06.03.2021, 15:33
Mitomani to niejednokrotnie osoby z zaburzeniami osobowości, najczęściej jest to osobowość narcystyczna albo borderline. – U większości z wywiadu wynika, że przeżyli jakąś traumę. Byli ofiarą przewlekłej przemocy albo pochodzą z rodziny alkoholowej i szukały ucieczki w różnych fantazjach przed trudną rzeczywistością.
Psychoterapia może okazać się zbawieniem

– Mitomani bardzo długo bronią swoich kłamstw i dopiero przyparci do muru, są w stanie się do nich przyznać, ale przychodzi im to z wielkim trudem. Potrafią tak budować narrację rzeczywistości, że jedno kłamstwo zastępują drugim – tłumaczy Maria Rotkiel.

Podkreśla, że sam mitoman nie jest świadomy swojego problemu i nie ma żadnej motywacji, żeby zmienić swoje postępowanie. Dlatego jeśli chcemy pomóc bliskiej osobie, która okazała się patologicznym kłamcą, jedynym rozwiązaniem jest zgłoszenie się do psychoterapeuty. Bez jego pomocy zmiana schematu zachowań u patologicznego kłamcy jest niemożliwa.

– Mitoman sam zwraca się o pomoc dopiero, kiedy jego życie się wali, na przykład odchodzą od niego bliscy. To, co możemy zrobić, to wręcz postawić warunek, żeby taka osoba podjęła terapię – mówi.
ciemna triada
ciemna triada 06.03.2021, 17:40
Typowa ciemna triada, książkowy wręcz przykład, pisałem o tym wielokrotnie. Można by się na nim spokojnie doktoryzować z psychologii klinicznej.
To chory czlowiek
To chory czlowiek 06.03.2021, 15:20
Ten pan ma emocjonalność i inteligencję na poziomie gimnazjalisty. Jest to w dodatku książkowy przykład mitomana.
Mitomania to zjawisko dość powszechne, lecz wciąż jeszcze nie do końca zbadane przez medycynę. Inaczej nazywana patologicznym kłamstwem lub pseudologią fantastyczną. Mitomania najprościej mówiąc, polega na permanentnym kłamaniu.
Wytrzeszczony
Wytrzeszczony 14.03.2021, 10:32
Coś w tym jest.....
Mitomania to choroba
Mitomania to choroba 06.03.2021, 15:39
Mitomania - czym jest, przyczyny, leczenie, po czym poznać mitomana?

Mitomania, nazywana również pseudologią bądź zespołem Delbrücka, to choroba psychiczna, objawiająca się patologicznymi skłonnościami do kłamstwa, wymyślaniem i opowiadaniem nieprawdziwych historii, w które chory mocno wierzy. Mitoman nie potrafi odróżnić prawdy od fikcji. Jak żyć z taką osobą i pomóc jej nie zatracić się w obłudzie?

Mitomania to zaburzenie osobowości ze skłonnością do kłamstwa i fantazji na własny temat. Polega na kreowaniu fałszywych historii o życiu, stanie zdrowia czy sukcesach. W 1891 roku jako pierwszy zjawisko opisał psychiatra Anton Delbrück (od jego nazwiska nazywamy mitomanię zespołem Delbrücka).
Zdarza się, że mitoman chce być uznawany za bohatera lub umiejcawia się w roli ofiary. Od zwykłego kłamcy odróżnia go to, że wierzy w to, co mówi. Celem mitomana jest przedstawienie swojego życia jako szczęśliwego, pozbawionego problemów, beztroskiego.

Opowiada zatem o swojej błyskotliwej karierze, dalekich podróżach, beztrosce codzienności. Nawet jeżeli jego rewelacje wyjdą na jaw, nie przejmuje się tym i tworzy kolejne, wymyślone historie.
2. Przyczyny mitomanii

Co kieruje mitomanem? Chęć zrobienia wrażenia na rozmówcy, przymus oderwania się od szarej codzienności, a może potrzeba zwrócenia na siebie uwagi? Przyczyn mitomanii może być wiele, np. wrodzone właściwości psychopatyczne lub choroby organiczne mózgu.

Mitomania dotyka często osoby o rozchwianej psychice, emocjonalne, zagubione, o zmiennym nastroju, które nie wierzą w siebie i mają o sobie mierne zdanie, a kłamstwo pozwala im zaistnieć w otoczeniu.

Doświadczają jej także osoby histeryczne, które miały trudne dzieciństwo. Przejściowy stan dotyczy głównie dzieci, które żyją w świecie fantazji, bajek i baśni. Z czasem ustępuje samoistnie. Mitomania u młodzieży i dorosłych przybiera często obraz patologiczny.
Jeżeli osoba, u której podejrzewamy patologiczną skłonność do kłamstwa, jest z bliskiego otoczenia, łatwiej zweryfikować nam to, o czym mówi i starać się jej pomóc. Diagnozę zawsze stawia psychiatra, jednak obserwując i słuchając mitomana, można go łatwo zdemaskować.

Plącze się we własnych zeznaniach, opowiada barwne sytuacje ze swojego życia, ale zdarza się, że usłyszymy dwie wersje tej samej opowieści. Odbywał dalekie podróże, był dosłownie wszędzie, zwiedzał odległe zakątki świata, jednak nie może tego udowodnić.

Jeżeli opowiadasz mu swoją historię, on od razu wymyśla własną, podobną, jednak zaznaczając, że miał gorzej. Pikanterii jego opowieściom dodają ciężkie przeżycia, które mu towarzyszyły.

Los się na niego uwziął – mitoman ma w życiu najgorzej. Spadają na niego wszelkie niepowodzenia i porażki. Wszyscy spiskują przeciwko niemu, dlatego też nie może osiągnąć wszystkiego, co sobie założył.

Wie wszystko najlepiej, ponieważ posiadł rozległą wiedzę z różnych dziedzin. Zna się na wszystkim i ma solidne podstawy do tego, by poprawiać innych na każdym kroku. Ma bujne życie towarzyskie i ma wielu przyjaciół.

4. Leczenie mitomanii

Mitoman kłamie w każdej sferze życia, aby być zawsze w centrum uwagi, uzyskać aprobatę otoczenia i osiągnąć własne cele. Niełatwo jest pomóc takiej osobie, przede wszystkim wymaga ona leczenia pod okiem specjalisty.

Regularna terapia dostosowana do poziomu zaawansowania mitomanii może przynieść całkowite wyleczenie. Kluczową kwestią terapii jest uzmysłowienie choremu, że kłamie oraz odnalezienie przyczyny tego stanu.

Znalezienie podłoża tego patologicznego mówienia nieprawdy oraz chęć chorego na leczenie mogą sprawić, że po dłuższej terapii pacjent zapomni o swoim problemie
kamil
kamil 08.03.2021, 09:03
No proszę jakbym widział i słyszał ropucha.
amicusPlato
amicusPlato 15.03.2021, 08:38
No cóż, takich ludzi wybrali augustowianie.
Red
Red 15.03.2021, 11:57
zakładając że jesteśmy my Augustowianie inteligentni to wybraliśmy najlepiej.. strach pomyśleć żebyśmy wybrali inaczej...
0 05.03.2021, 20:36
Kiedy wreszcie powie prawdę?
Rudypadalec
Rudypadalec 05.03.2021, 18:37
Co za okropny człowiek.... Czy jest coś w czym nie kłamał? 🤔
Mądry Polak po szkodzie
Mądry Polak po szkodzie 05.03.2021, 17:40
Sprzedaje się raz. Pieniądze się rozejdą tak się rozeszły z działki na Ogrodowej. Nie ma śladu już po nich.
Takich sprzedanych działek na lokatę kapitału jest już kilka. Nic się na nich nie dziej od lat. Czy ta ma być kolejna?
Ludzie mają teraz pieniądze i czekają na okazje.
Stracą wszyscy mieszkańcy.
pamiętliwy
pamiętliwy 06.03.2021, 07:44
a przypomnieć który burmistrz sprzedał najwięcej majątku miejskiego?
Flap
Flap 06.03.2021, 11:09
Tak
Henryk
Henryk 06.03.2021, 10:56
i co? dlatego mamy patrezć i klaskać jak wysprzedają ostatnie zielone grunty? Bo inni tez tak robili? Ładny argument. Godny hotelarza.
cocoroko
cocoroko 15.03.2021, 12:45
hotelarze są akurat przeciw bo to konkurencja Henryka z hostelu
Marek
Marek 05.03.2021, 16:19
A mało to lasu do okoła, niech wycinają dla mnie to i wieżowiec może tam stać
Pegazuz
Pegazuz 06.03.2021, 11:03
no tak, jak Pan mieszkasz na wsi miłej uroczej to co Tobie Panie za różnica czy postawią hotele w Auguistowie i czy za dekade bedzie tu druga Ibiza, najlepiej pojechać na miła wieś i udawać ze problemu nie ma.
Brak słów
Brak słów 05.03.2021, 20:33
A Ty skąd? Też z Suwałk dojeżdżasz do roboty? To się nie dziwię.
Volvo
Volvo 06.03.2021, 11:09
Pewnie jednym samochodem

Pozostałe