Augustów to jego mieszkańcy

  • 18.02.2021, 14:28
  • Bartosz Lipiński
Augustów to jego mieszkańcy Przegląd Powiatowy, Dziennik Powiatowy Na zdjęciu: burmistrz Mirosław Karolczuk, zastępca burmistrza Filip Chodkiewicz (z tyłu) oraz były prezes spółki Necko Zbigniew Głowacki i były dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie Andrzej Zarzecki (z przodu)
„Augustów to jego mieszkańcy!” –takie hasło na sztandarach niosło Nasze Miasto przed ostatnimi wyborami. Tymczasem podczas rządów tego środowiska wiele eksponowanych i ważnych stanowisk w mieście zajmują osoby spoza Augustowa. Na to zjawisko coraz częściej zwracają uwagę także forumowicze portalu dziennikpowiatowy.pl. Należy zadać pytanie, czy w Augustowie faktycznie nie ma odpowiednio wykwalifikowanych mieszkańców?

Bartosz Lipiński

Zastanawiające zjawisko oraz jego skala

Nasze Miasto rządzi w Augustowie drugą kadencję i po raz kolejny ma swojego burmistrza. Sukces wyborczy tego ugrupowania w dużym stopniu oparty był na dobrej kampanii, dzięki świetnie opanowanym zdolnościom marketingowym, wizerunkowym oraz socjotechnicznym. Przed wyborami do znudzenia słuchaliśmy, że Augustów to jego mieszkańcy. Hasło mimo swojej prostoty okazało się kluczem otwierającym bramę do zwycięstwa.

W ostatnim czasie wielu forumowiczów portalu dziennikpowiatowy.pl zwracało naszą uwagę na ciekawe zjawisko, a właściwie na jego skalę. Podczas rządów Naszego Miasta zaskakująco dużo funkcji kierowniczych w mieście zajmują osoby spoza Augustowa. Trzeba podkreślić, że nikt nie neguje ich kwalifikacji i kompetencji, nie kwestionuje ich pracy, ani nie odnosi się do nich personalnie. W poprzedniej kadencji samorządu mieliśmy prezesa Kodremu z okolic Rucianego-Nidy, prezesa Necka z Trójmiasta, prezesa Wodociągów i Kanalizacji Miejskich ze Stalowej Woli oraz dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych nr 2 (teraz Szkoły Podstawowej nr 4) z Suwałk. Dopiero po rozpadzie związku Wojciecha Walulika z Naszym Miastem na funkcje prezesów w spółkach miejskich Kodrem i Necko powołano fachowców pochodzących z Augustowa, gdy ich poprzednicy odeszli w atmosferze skandalu. W bieżącej kadencji samorządu u władzy znów jest Nasze Miasto oraz wybrany z ich komitetu burmistrz. Prezesem wodociągów została osoba z Lidzbarka Warmińskiego, stery w Necku objął prezes związany wcześniej z Białymstokiem, funkcję dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 (złożonego ze Szkoły Podstawowej nr 3 i Przedszkola nr 6) dostał suwalczanin, a ostatnio dyrektorem Centrum Sportu i Rekreacji został specjalista z Ełku. Warto także nadmienić, że od kilku lat skarbnikiem miasta jest mieszkaniec Suwałk, kandydat na prezydenta tego miasta.

Dobrze wiemy, jak tłumaczona może być taka sytuacja. Najpewniej usłyszelibyśmy, że liczą się kwalifikacje, a nie miejsce pochodzenia i każdy mógł powalczyć o stanowisko. Znamy już te slogany. Pewnie padałyby tłumaczenia, że decyzje należały do rad nadzorczych spółek. Jednak bardzo dobrze wiemy o tym, że burmistrz ma w tych radach swoich przedstawicieli. Powinniśmy postawić najważniejsze pytanie, czy rzeczywiście w Augustowie nie ma dzisiaj odpowiednich osób, godnych powierzenia im funkcji kierowniczych? Wszak Augustów to jego mieszkańcy. Trudno sobie przypomnieć aby przed nastaniem ery Naszego Miasta, aż tak wiele osób z zewnątrz otrzymywało w Augustowie najważniejsze stanowiska. O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy byłego wieloletniego burmistrza, obecnego radnego, Leszka Cieślika. Jego zdaniem mieszkańcy Augustowa aktualnie nie są zbyt chętni, żeby ubiegać się o funkcje.

Mieszkańcy widzieli karuzelę stanowisk

-W Augustowie są ludzie, którzy mogliby pełnić funkcje kierownicze. Często augustowianie będący fachowcami w swoich branżach nie decydują się ubiegać o stanowiska, ponieważ dobrze znają panujące realia. Jako mieszkańcy widzieliśmy w poprzedniej i obecnej kadencji samorządu karuzelę stanowisk oraz próby ręcznego sterowania. Każdy, kto zamierza przyjść na określone stanowisko, oczekuje gwarancji, że jeżeli nie popełni żadnego przestępstwa i nie podejmie drastycznie niekorzystnych decyzji, to będzie pełnić swą funkcję przez lata. Pracownicy przyzwyczają się do przełożonego i nie lubią sytuacji, kiedy odwołuje się ich szefa z niejasnych powodów. Polityka personalna Naszego Miasta wyrządziła szkody. Mieszkańcy są na miejscu, obserwują. Część z nich woli zarabiać mniej, lecz mieć stabilność pracy, niż startować w konkursach i mieć obawy, że jakaś decyzja nie po myśli pana Tomasza Dobkowskiego albo innych osób z jego środowiska, może skutkować odwołaniem z funkcji. To może być główną przyczyną tego, że augustowianie nie walczą o kierownicze stanowiska. Mam duże doświadczenie, kierowałem różnymi firmami. Nigdy nie zgodziłbym się pracować z ekipą aktualnie rządzącą miastem, choćby nawet mnie poprosili –komentuje Leszek Cieślik.

Szef klubu Koalicji Obywatelskiej w augustowskiej radzie miasta sądzi, że w każdej miejskiej instytucji od lat pracują osoby, które mogłyby skutecznie sprawować stanowiska kierownicze.

-Osoby zatrudniane z zewnątrz nie są emocjonalnie związane z Augustowem. Wiadomo, że wolałyby pracować na tych stanowiskach u siebie, ale tak z różnych względów się nie dzieje. Czasami nasze miasto jest dla nich tylko przystankiem w karierze zawodowej i możliwością zarobkowania. Przykładem może być pochodzący ze Stalowej Woli były prezes wodociągów. Popracował u nas jakiś czas, odszedł i zdecydował się zawalczyć o urząd prezydenta w swoim rodzinnym mieście. Prezesi czy dyrektorzy z Suwałk mają stosunkowo blisko do Augustowa, lecz w ostatnich latach w mieście zatrudniano kierowników z odległych części Polski. Każdy burmistrz powinien przede wszystkim korzystać z posiadanych zasobów ludzkich. Dobrym przykładem jest spółka MPEC. Co prawda prezes nie pochodzi z Augustowa, jednak pracuje w tej spółce od bardzo wielu lat i świetnie zna jej realia. Mnie osobiście niepokoją też obserwowane od kilku lat roszady kadrowe w urzędzie miasta. W każdej instytucji miejskiej są osoby z Augustowa, które mogłyby objąć funkcję kierowniczą. Ale nie podam ich nazwisk, żeby nie spotkały ich potem restrykcje, nie chcę wyrządzić im niedźwiedziej przysługi –dodaje Cieślik.

Czuć odpowiedzialność przed sąsiadami

Lider augustowskiego PiS Marcin Kleczkowski zwraca uwagę na szalenie istotny szczegół, że osoby zameldowane poza Augustowem, odprowadzają podatki w swych rodzinnych miastach.

-Nikt nie zarzuca osobom pełniącym funkcje kierownicze pochodzącym spoza Augustowa, że nie mają kompetencji lub podejmują niekorzystne działania. Nikt z radnych miejskich, ani też z mediów nigdy takiej tezy nie postawił. Jeśli pojawiały się takie opinie, to dotyczyły jedynie osób anonimowych. Nie ma i nie było z naszej strony żadnej personalnej krytyki. Natomiast faktem jest zastanawiająca powszechność powoływania na ważne funkcje w Augustowie osób z zewnątrz. Rzeczywiście obserwujemy takie zjawisko w dobie rządów Naszego Miasta. Sam zastanawiałem się, czy rzeczywiście w Augustowie nie ma ludzi z kwalifikacjami. Myślę, że są. Sprawą dyskusyjną jest też to, czy powoływanie prezesów i dyrektorów warunkowane jest tylko obiektywnymi warunkami konkursowymi, czy wizją Naszego Miasta? Nie mówimy tu o pojedynczych przypadkach. Przykładów prezesów i dyrektorów z zewnątrz jest dzisiaj sporo. Jak sądzę, duża część z tych osób jest zameldowanych w swoich rodzinnych miastach i tam odprowadzają podatki z niemałych zarobków. To bardzo istotne z punktu widzenia kondycji naszego budżetu. Chciałbym, żeby prezesi spółek czy dyrektorzy szkół mocno utożsamiali się z Augustowem i czuli odpowiedzialność przed sąsiadami albo znajomymi. Żyjemy w małym środowisku i ta niesformalizowana odpowiedzialność jest ważna –mówi Marcin Kleczkowski.

Zarządzający z Augustowa rezygnowali

Pikanterii opisywanej sprawie dodaje również fakt, że w tej kadencji z ważnych miejskich instytucji odeszło dwóch kierowników, rodowitych augustowian. W 2019 roku ze stanowiska prezesa Necka zrezygnował Zbigniew Głowacki, a rezygnację z funkcji dyrektora Centrum Sportu i Rekreacji po blisko dwudziestu latach jej sprawowania złożył Andrzej Zarzecki. Obaj panowie odeszli z klasą i w zasadzie nie starali się uzasadnić swoich decyzji. Ale w kuluarach spekulowano, że prawdziwym powodem ich zaskakujących kroków mogła być silna krytyka ze strony środowiska Naszego Miasta, z jaką musieli się mierzyć. Szczególnie znamienny jest przykład byłego dyrektor CSiR, który sporą część swojego życia poświęcił pracy na pływalni.

-Bardzo wysoko oceniam panów Zbigniewa Głowackiego i Andrzeja Zarzeckiego. Uważam, że są osobami odpowiedzialnymi. Jeżeli zobaczyli, że współpraca z miastem jest niemożliwa, jedynym rozwiązaniem było odejście. Za niewątpliwie trudną, ale podjętą przez nich decyzję mam do obu panów ogromny szacunek, a „głową muru nie przebijesz” –komentuje L. Cieślik.

-Nagonka na pana A. Zarzeckiego wynikała głównie z powodu braku remontu na pływalni. Przypomnę jednak, że były dyrektor CSiR głośno o ten remont zabiegał. Jeżeli proponuje się pewne rozwiązania, mówi o zagrożeniach i nie jest się wysłuchiwanym, to ludzie w pewnym momencie nie są już w stanie tego wytrzymać i rezygnują. Mówię zwłaszcza o osobach, które mają bogatą wiedzę i możliwości. Takimi ludźmi są panowie Zbigniew Głowacki i Andrzej Zarzecki, bo mogliby podjąć pracę w każdej firmie, z korzyścią dla tych firm –dodaje Cieślik.

Na Zarzeckiego były wylewane pomyje

Przewodniczący augustowskiego PiS jest zdania, że podziały wytworzone w naszym mieście są większe nawet, niż w skali kraju. Jako winnych tej sytuacji wskazuje obóz Naszego Miasta.

-Pan Zbigniew Głowacki i pan Andrzej Zarzecki zostali w pewnym sensie zmuszeni do tego, aby zrezygnować ze sprawowanych funkcji. Za pracę w instytucjach miejskich spotykali się z bardzo ostrą krytyką ze strony ludzi skupionych wokół Naszego Miasta, co nie pozostało bez wpływu na ich późniejsze decyzje. Łączy ich to, że nie są osobami służalczymi wobec władzy i skupiali się przede wszystkim na kierowanych przez siebie jednostkach. Okazało się, że być może byli za bardzo samodzielni. Myślę, że pan Zbigniew Głowacki nie odnalazłby się w rzeczywistości, w której musiałby przychodzić po wytyczne do urzędu miasta. Chciał skupić się na merytorycznej pracy. Na pana Zarzeckiego niemal wylewano pomyje –ocenia lider PiS.

-Doskonale pamiętamy, z jaką krytyką ze strony Naszego Miasta musiał mierzyć się Zarzecki, gdy żądano od niego biznesplanów, kiedy chciał wykorzystać niezagospodarowaną część basenu. Miałem wrażenie, że pan Zarzecki został obrany, jako cel do bezustannej nagonki. Przykład panów Zbigniewa Głowackiego i Andrzeja Zarzeckiego z pewnością ostudził zapał augustowian, chcących ubiegać się o ważne funkcje w mieście. Nasze Miasto doprowadziło w Augustowie do większych podziałów pomiędzy ludźmi, niż te widoczne w skali kraju. Ugrupowanie Nasze Miasto poprzez dyskredytowanie wielu ludzi i kontrowersyjne decyzje personalne sprawiło, że wielu wykwalifikowanych ludzi nie chce mieć nic wspólnego z tą ekipą –uważa Kleczkowski.

*Artykuł ukazał się w 6/2021 numerze "Przeglądu Powiatowego".

Bartosz Lipiński

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (51)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu dziennikpowiatowy.pl.z siedzibą w Augustowie, ul. Młyńska 34 jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
Augustowiak
Augustowiak 19.02.2021, 20:15
Augustów to jego mieszkańcy.Prawda jest taka,że mieszkańcy nie mają teraz nic do powiedzenia,,bo rządzi elita,a potrzebni są tylko przy wyborach na burmistrza i do rady miasta.
Tomasz
Tomasz 19.02.2021, 10:59
Nasze Miasto poszukuje woluntariuszy gotowych publikować pozytywne komentarze w lokalnych mediach. W zamian oferujemy asfaltowanie ulic należących do radnych Naszego Miasta, dotacje do Reportera i inne takie. Chętni do pracy proszeni są o zgłaszanie się do Filipa. On powie co trzeba pisać
Najlepszy
Najlepszy 19.02.2021, 11:15
Padłam. Hahaha. Brawo!
the_best
the_best 19.02.2021, 13:09
jak padłaś to chociaż się podpisz najlepsza.... chyba że nie jesteś pewny/pewna swojej płci... bo chyba takie poglądy reprezentujesz ... hehehe
NajlepszA
NajlepszA 20.02.2021, 07:54
A co mądrego, jaka wiedzę, jaki dowcip czy sens wniósł twój komentarz? PadłEm czytając twoje bzdury
Sonda
Sonda 19.02.2021, 08:21
Karolczuk to najgorszy burmistrz w historii Augustowa. Ktoś ma inne propozycje.
wyborca
wyborca 20.02.2021, 07:12
Ciekawe kto na niego głosował???
Asfalt
Asfalt 21.02.2021, 09:54
Teraz nikt się nie przyznaje bo kazdy żałuje
Ktotokarolczuk
Ktotokarolczuk 20.02.2021, 08:45
Połowa i ok. 150nosib więcej. Tak więc szału nie było
ad vocem
ad vocem 20.02.2021, 11:30
Zastanawiające jest to niecałe 150 więcej , późniejsze odwołanie przewodniczącego i rezygnacje aby skład Rady był taki jak w tej chwili .
plujmy sobie w brodę
plujmy sobie w brodę 20.02.2021, 22:46
Tutaj nawet jeden głos przechyliłby szalę zwycięstwa , na tym polega demokracja . Z drugiej strony dlaczego tego samego klucza nie można zastosować do obsadzania wakujących miejsc w radzie miasta i to bez względu na przynależność partyjną . Po prostu mieszkańcy zdecydowali przy urnach kto ma ich reprezentować i powinno się nas uszanować a okazało się że zimna polityczna kalkulacja znaczy więcej niż demokratyczny wybór. Jak się czują ci , którzy uwierzyli w agitkę przy rozdawaniu bułeczek , nie czują się oszukani ? dziś chyba by zabrakło tych 150 głosów.
Gerv
Gerv 21.02.2021, 09:14
Muszą czuć się oszukani ponieważ banici nie zrezygnowali z rady do czego się pisemnie zobowiązali . Pisał o tym redaktor jakiś czas temu.
Dziękujemy Marcinie
Dziękujemy Marcinie 19.02.2021, 07:23
I pomyśleć, że to PiS ich wyniósł w Augustowie do władzy, Filipa, Flapa, Szreka, Fionę, Ząbka, Szapobaż, Ciecia, Kucharkę, Grubego, Złomiarza.
Wioska
Wioska 19.02.2021, 08:31
Ślepowrona
To już prawdziwa mafia
To już prawdziwa mafia 19.02.2021, 07:06
To trzeba nagłośnić, że Dobkowski, Karolczuk czy Chodkiewicz napuszcza policję na niewinnych ludzi. To już Białoruś. Ci kolesie stają się skrajnie niebezpieczni dla Augustowa. Niech Przegląd się tym zajmie. A z drugiej strony, gdzie policja, prokuratura ma oczy jeśli ściga ludzi za takie komentarze. A może to sąd? Ciekawe co policja robi z plotkami o łapówkach w mieście. Też ściga?
Omatkobosko
Omatkobosko 20.02.2021, 08:06
Ale jak to? Poważnie? Napisz o co chodzi. Nachodzenie w domu jest absolutnie bezprawne. Jeśli ktoś został obrażony w komentarzu, ma.prawo złożyć doniesienie na policję, która bada sensownoś zawiadomienia- sprawdza IP i właściciela, powiadamia prokuratora. Po czym i prokuratura informuje poszkodowanego o danych osoby która obrażała. Teraz osoba pokrzywdzona ma prawo założyć sprawę z powództwa prywatnego o się sądzić. Jeśli obrażono osobę pełniąca funkcje publiczna to prokurator wszczyna sprawę z urzędu. Operator sieci nie może ujawnić danych swego klienta nikomu- tylko prokuraturze. Tak się działo u kolegi który obraził polityka w internecie kilka lat temu. Dogadali się i nie było sprawy w sadze ale jeśli byłby sąd to też trwa dość długo. Tak więc to co tu piszesz to łamanie prawa - jakie nachodzenie w domu? Co to jest? Ludzie?
Student_prawa
Student_prawa 19.02.2021, 12:30
Zniewaga (art. 216 k.k.) jako przestępstwo w kodeksie karnym – dwa typy znieważenia.

Zniewaga to przestępstwo opisane w art. 216 kodeksu karnego. Zgodnie z tym przepisem odpowiedzialności karnej podlega ten, kto znieważa inną osobę.

Pierwszą sytuacją, w której sprawca dopuszcza się znieważenia jest znieważenie w obecności pokrzywdzonego (tzw. zniewaga bezpośrednia)., drugą znieważenie pod nieobecność pokrzywdzonego (a więc zaocznie), lecz publicznie, zaś trzecią również pod nieobecność pokrzywdzonego, jednak w zamiarze, aby treść zniewagi dotarła do niego. Oznacza to, że bez działania w takim zamiarze niepubliczne znieważające wypowiedzi formułowane pod nieobecność ich adresata nie wypełniają znamion przestępstwa.

Warto powiedzieć, że surowiej karane jest dopuszczenie się zniewagi za pomocą środków masowego komunikowania. Typowym przykładem będzie tutaj znieważenie za pośrednictwem internetu, np. na forum, w komentarzu lub za pośrednictwem portalu społecznościowego (np. znieważenie na Facebook’u)

Zniewaga może dotyczyć tylko osoby fizycznej, nie ma zaś zastosowania do osoby prawnej czy jednostki organizacyjnej. Nie można znieważyć spółki, firmy czy instytucji.
Na czym polega zniewaga?

Zgodnie z treścią art. 216 kk istota zniewagi sprowadza się do zachowania, które polega na okazaniu innej osobie pogardy, uwłaczaniu czci, ubliżaniu jej, poniżeniu lub innym zachowaniu obraźliwym.
Melania
Melania 19.02.2021, 23:49
Owszem, tak stanowi kk. Ale do uznania kogoś winnym dopuszczenia się znieważenia daleka droga. Samo, nawet najgłębsze, przekonanie poszkodowanego, że został znieważony, nie wystarczy i nie przesądza, że do zniewagi doszło. To sąd musi ustalić, a orzecznictwo w tym zakresie jest różne. Nadmieniam o tym, bo niektórym się wydaje, że sam fakt pójścia z czymś do sądu oznacza wygraną.
Ot choćby dziś władza przegrała w sądzie z dwiema obywatelkami, które protestowały w siedzibie TVP Info i nie chciały stamtąd wyjść, zostały siłą usnięte. Prokuratura przegrała z hukiem. A sąd w bardzo pięknym uzasadnieniu dowodził, że prawo do wolności wygłąszania krytycznych opinii nt. władzy jest sprawą ważnijejszą niż dobre samopoczucie rządzących.
ooloo
ooloo 19.02.2021, 19:26
Ok. Ok. A tak w skrócie. Stolec był? Pytam, bo zaraz obchód.
Straszycie ?
Straszycie ? 19.02.2021, 14:01
A czym było publiczne oskarżenie poprzedniego burmistrza o "fałszowanie" dokumentów za pomocą faksymile ??? Pamiętamy konferencję z bardzo poważnymi zarzutami , czy ktoś publicznie za tą zniewagę przeprosił ??? i dziwicie się że ludzie zaczynają wam patrzeć na ręce. Czy już mamy Białoruś gdzie władzunia może robić co chce, bo ma w razie czego zaprzyjaźnionych prawników i kasę na ich apanaże ? a zniewolony lud małcziat i ruki po szwam bo inaczej to do sądu ...
Patent
Patent 19.02.2021, 10:46
Jeśli ktoś składa doniesienie do prokuratury lub sądu o popełnieniu przestępstwa, to te instytucje w świetle prawa muszą je rozpatrzeć. Policja prowadzi dochodzenie w sprawie popełnienia przestępstwa. Takie jest prawo! To ludzie zarzucają sądy błahymi sprawami. Ta sprawa opisywana została oczywiście ułożona ponieważ nie było w komentarzach gróźb, ani nikt nie nazwał tego pana złodziejem czy mordercą . A swoją drogą pan wzbudza skrajne emocje i stąd negatywne komentarze! Często wypowiada się w radio5 i poucza suwalskie władze, czego nie dopatrzyły, co powinny zrobić , jak zrobic itp...
A powinien w Augustawie gdzie pobiera niemałe wynagrodzenie wdrożyć te pomysły!
Sztywny pal Azji
Sztywny pal Azji 21.02.2021, 08:57
Czy to prawda, że ktoś z jego rodziny związany jest z sądem bądź z policją? Pa. Nie lubię tego człowieka..
Alojzy
Alojzy 21.02.2021, 10:12
Prawda. Żona jest sędzią
Lola
Lola 19.02.2021, 11:59
Skoro prokuratura lub sąd - jak piszesz - nie dopatrzyły się gróźb, oszczerstw itp. to nie powinien umorzyć sprawy bez przeprowadzania dochodzenia? Przecież to są koszty postępowania poniesione z góry na darmo. Jakoś dziwne to wszystko....
Petent
Petent 19.02.2021, 15:04
Sąd przeprowadzał dochodzenie bo prokuratura umorzyła chyba (dokładnie nie pamietam) a pan złożył doniesienie do sądu ! Nie jestem prawnikiem nie znam procedur . Nigdy nie byłam w sadzie nawet świadkiem.
Staram się pisać komentarze tak by nikogo nie obrażać. Nie używam wulgaryzmów. A to że nie podoba mi się styl rządzenia obecnej ekipay to nie ukrywam i negatywnie komentuje.
To nie powinno się zdarzyć
To nie powinno się zdarzyć 19.02.2021, 10:51
Jeśli ktoś składa zawiadomienie na policję o przestępstwie którego nie było sam popełnia przestępstwo. A policja w tym uczestnicząca też jest winna. Takie miasto, że niektórym można więcej niż innym. Trzeba zbadać, kto zmusza policjantów do nękania ludzi w domach na zlecenie Dobkowskiego i spółki. Może redakcja spyta....
Jasne
Jasne 19.02.2021, 14:02
Należy spytać na czyje jest to polecenie
Pomyśl-zanim_napiszesz
Pomyśl-zanim_napiszesz 19.02.2021, 12:28
CYT.: "Obrażanie nie jest bezkarne nawet w Internecie! Co więcej obrażając kogoś za pośrednictwem sieci narażamy się na jeszcze większą karę! ... Kto znieważa inną osobę za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku."
Dziadek
Dziadek 18.02.2021, 22:42
Dobkowski to zwykły pieniacz. Jak nie ma argumentów to stosuje argumenty siły. Sądy, prokuratura, policja. Nęka ludzi. Trzeba mu wybaczyć, bo Bóg jak chce kogoś pokarać to najpierw rozum odbiera. To ten przypadek. Poza tym to forum to przedszkole o wysokiej kulturze. Wystarczy popatrzeć na media krajowe, tam politycy obrywają że cho cho. A Dobek ośmiesza się do końca. Dobrze na to patrzeć... Choć miasta szkoda.
Andersen
Andersen 19.02.2021, 07:17
Taki nasz Al Capone w skórze Szreka z rozumem misia Puchatka z empatią złej wróżki. Taka bajka
Gryps
Gryps 18.02.2021, 19:12
Na forum często pojawia się pseudonim "W ząbek czesany". Czy ktoś może mi wytłumaczyć o kogo chodzi i skąd ta ksywka?
Sławuś
Sławuś 18.02.2021, 23:17
Taki nijaki. Nijaki taki.
Sławomir
Sławomir 18.02.2021, 22:44
Chodzi o urzędnika ze śmieszną fryzurą. Z Suwalk dojeżdża.
Petent
Petent 18.02.2021, 22:30
Strach wymienić z nazwiska bo zaraz skieruje sprawę do sądu! Policja przyjechała przeprowadzić ze mną wywiad (tzn spisać zeznanie) za to że zapytałam na forum DP :
Czy bedąc na kierowniczym stanowisku ten pan może zasiadać w radzie nadzarczej spółki komunalnej i w zarzadzie kilku stowarzyszeń?
Zszokowało mnie to, że policja miała trzy strony wpisów i jeździła po ludziach zrobić przesłuchanie! Może i niektóre wpisy były obraźliwe, ale jeśli ktoś decyduje się być osobą publiczną powinien liczyć się z krytyką ! Przecież powinien wiedzieć, że to dochodzenie jest na koszt podatników! On sam też za swoją pracę jest opłacany przez podatników! Może trochę pokory ......
Lol
Lol 20.02.2021, 08:39
Petencie- mogłeś nic nie mówić bo masz do tego prawo. IP i dane właściciela można ujawnić tylko prokuraturze.
Trolle z miasta
Trolle z miasta 19.02.2021, 07:13
Niech Przegląd to opisze. Chłopcy z ich miasta oszaleli. Trolle za nasze pieniądze nękają zwykłych ludzi.
Łapa w łapę
Łapa w łapę 19.02.2021, 07:11
Już niedługo policja przyjdzie po nich. Już niedługo
Dłużnik
Dłużnik 19.02.2021, 08:34
Wreszcie.👍
Ryszard
Ryszard 18.02.2021, 23:13
Co takiego? Wystarczy telewizję pooglądać, w Internecie poczytać. Ocenianie, wyśmiewanie i obrażanie polityków jest na porządku dziennym. Trzeba się do krytyki przyzwyczaić jak chce się być osobą publiczną.
Nazwanie kogoś publicznie głupim jest po prostu opinią do której każdy ma prawo.
Wszystko. Nie ma się czego bać.
To tylko na wioskach tak można straszyć ludzi.
Stop_hejt
Stop_hejt 19.02.2021, 08:27
Gratuluję rozumowania... jeżeli ktoś jest osobą publiczną to można wyzywać go od najgorszych? Jeżeli tak uważasz to twoja sprawa i tak rób ,ale już nie będziesz anonimowy dla osób które obraziłeś...
🥴
🥴 19.02.2021, 11:25
Znajomy język. Znajomy tekst"gratuluję ". Jak myślicie kto jest jest autorem tego komentarza?
Kamila
Kamila 19.02.2021, 10:53
Czyli zatrudnia się instytucje państwowe tylko po, aby nie być anonimowym dla osób pokrzywdzonych? Czy to nie brzmi jak groźba? A może chodzi o wywołanie efektu mrożącego, aby ludzie bali się wyrażać opinie na forum?
Kamil
Kamil 19.02.2021, 12:21
a jak pani kamilo (wątpię że tak się pani nazywa) na forum napisze że pani jest... albo pani matka jest .... to przejdzie wobec tego pani obojętnie? groźba? jak masz odwagę kogoś obrażać to się podpisz...
Aspirant z Augustowa
Aspirant z Augustowa 18.02.2021, 22:49
To jest jakaś manipulacja. Policja nie robiła takiej akcji. Nic takiego nie miało miejsca.
Petent
Petent 19.02.2021, 01:01
Nie wiem jak z innymi piszącymi komentarze u mnie była p. Policjantka z panem ubranym po cywilnemu. Pani spisała zeznanie (zapytała czy chcę złożyć zeznanie w domu czy na posterunku policji) pan sprawdził telefon i laptopa. Pani wyjaśniła mi że pan którego dotyczyły komentarze złożył doniesienie do prokuratury. Prokurator lub sąd (nie pamiętam) zlecił policji przeprowadzenie dochodzenia .
Ps. Mam odpis zeznania
XYZ
XYZ 19.02.2021, 10:55
Nie pamiętasz kto zlecił? Nie okazali ci nakazu przeszukania?
Petent
Petent 19.02.2021, 14:28
Pokazali legitymacje, powiedzieli kto zlecił, wyjaśnili wszystko, byli bardzo kulturalni. Nie było przeszukania ! Sprawdzili jakieś numery na urzadzeniach (laptop telefon) .Było to z dwa lata temu więc mam prawo nie pamiętać !
Rzadki włos czesany
Rzadki włos czesany 19.02.2021, 08:35
Białoruś. Tego się doczekaliśmy.
Zenek
Zenek 18.02.2021, 17:58
Ciekawe jak długo myśleli nad tym hasłem i kto jest jego pomysłodawcą. Nie jest za bardzo oryginalne, ale populistycznie na pewno niezłe.
Pamiętaszrudy?
Pamiętaszrudy? 18.02.2021, 17:24
I odwiedzanie chałup. Tfu
Faryzeusz
Faryzeusz 18.02.2021, 15:25
Mieszkańcy ważni na czas kampanii.

Pozostałe