Budżet wypychania młodych ludzi

  • 23.01.2021, 14:57
  • Bartosz Lipiński
Budżet wypychania młodych ludzi Przegląd Powiatowy, Dziennik Powiatowy Na zdjęciu: samorządowcy biorący aktywny udział w dyskusji nad budżetem (Marcin Kleczkowski, Aleksandra Sigillewska, Mirosław Karolczuk, Magdalena Śleszyńska, Izabela Piasecka i Adam Sieńko)
Budżet miasta na rok 2021 wywołuje wiele kontrowersji. Opozycja ubolewa kolejny raz, że zgłaszane przez nich propozycje zostają pominięte, a planowane inwestycje dotyczą głównie dalszego asfaltowania ulic. Adwersarze władz miasta oceniają, że w budżecie brak jest zadań rozwijających turystykę i przedsięwzięć zachęcających młodych mieszkańców do pozostania w Augustowie.

Bartosz Lipiński

Dyskusja nad budżetem Augustowa na rok 2021 podczas sesji budżetowej była bardzo długa i pasjonująca. Dokument przedłożony przez burmistrza zakłada dochody na poziomie 168 mln zł i wydatki 179 mln zł. Daje to deficyt w kwocie prawie 11 mln zł. W budżecie na rok 2021 na inwestycje planuje się wydać blisko 41 mln zł. Burmistrz liczy, że jak największą część tej kwoty pokryje dofinansowanie zewnętrzne. Na pierwszy plan przebijają się przede wszystkim działania związane z przebudową i remontami ulic, np. długo oczekiwanej Łopianowej, pakietu dróg na Borkach i Lipowcu. Kontynuowane mają być prace związane z budową bloku komunalnego na ul. Turystycznej oraz remontem budynku Miejskich Placówek Kultury. Burmistrzowi i jego koalicjantom humory dopisują, a slogan o rozwoju miasta odmieniają przez wszystkie przypadki. Opozycja ma inne zdanie.

Dariusz Ostapowicz musi odejść

Marcin Kleczkowski twierdzi, że przewodniczący komisji rozwoju Dariusz Ostapowicz musi odejść. Lider PiS w Augustowie przypomina, że radni opozycyjni składali propozycje inwestycji do budżetu i otrzymywali zapewnienia, że ich wnioski będą przedyskutowane. Kleczkowski ubolewa, że do takiej dyskusji nie doszło, a Ostapowicz nie zwołał w tej sprawie posiedzenia komisji. W kierunku opozycji kierowano tylko impertynenckie komentarze, że skoro w budżecie nie znalazły się ich pomysły, to znaczy, że nie zostały uwzględnione przez burmistrza.

Przewodniczący augustowskiego PiS mówi, że tak naprawdę zignorowani zostali mieszkańcy, bo zlekceważono głos ich przedstawicieli. M. Kleczkowski zauważa, że jego ugrupowanie wnioskowało m.in. o remont budynku Atola.

-Ten budżet oparty na dochodach wynikających z podwyżek dla mieszkańców, podwyżek za mieszkania komunalne, wodę, podatki od nieruchomości czy za żłobek nie może być przyjęty. Jest to trudny okres nie tylko dla samorządu, ale przede wszystkim jest to trudny czas dla mieszkańców Augustowa –powiedział podczas sesji Marcin Kleczkowski.

Były przewodniczący rady miejskiej zwraca uwagę, że zaplanowane na 2021 r. projekty są w dużym stopniu oparte na kredytach i rosnącym zadłużeniu. Twierdzi, że rządzący powinni wstydzić się za niedotrzymane słowo i swoje postępowanie.

Brak woli współpracy

Adam Sieńko z Koalicji Obywatelskiej wskazuje na brak woli współpracy z opozycją. Jego zdaniem burmistrz stracił okazję do tego, aby wyciągnąć rękę do opozycji oraz nie wykonał żadnego gestu celem zapoznania się z propozycjami osób spoza popierającego go środowiska. Sieńko podkreśla, że mimo licznych zapewnień o transparentności, radni byli zaskakiwani projektami uchwał dotyczących budżetu czy autopoprawkami. Brak dyskusji nad propozycjami określa mianem niebywałej sytuacji. A. Sieńko jest również zniesmaczony skalą podwyżek, która w minionym roku dotknęła naszych mieszkańców, m.in. za odbiór śmieci. Były wiceprzewodniczący rady, podobnie jak pozostali radni opozycyjni, twierdzi, że budowanie i remontowanie dróg w mieście jest ważne, lecz są również inne priorytety. Chodzi o zadania dotyczące sfery turystycznej czy uzdrowiskowej.

-To będzie kolejny rok asfaltu. Jeśli ktoś lubi asfalt i widzi w tym jedyny element rozwojowy miasta, to trudno. Ocenimy to za jakiś czas –twierdzi Sieńko. -Jesteśmy chyba jedynym miastem powiatowym, w którym nie ma dworca autobusowego. Augustów określa się mianem letniej stolicy Polski, miastem turystycznym i uzdrowiskowym. Jednak pierwsze, co widzą osoby odwiedzające Augustów, to przystanek komunikacji miejskiej bądź zatokę zaadaptowaną na przystanek PKS. W tym budżecie nie ma również inwestycji nakierowanych stricte na funkcję uzdrowiskową. Od kilku lat o tym mówimy i dalej nic. Nawet nie podjęliśmy tego tematu na komisji uzdrowiskowej. Nie ma też inwestycji stricte turystycznych –komentuje A. Sieńko.

Budżet wypychania młodych ludzi

Radna Aleksandra Sigillewska twierdzi, że budżet powinien generować rozwój miasta. Wskazuje przykłady innych miast czerpiących korzyści ze swych walorów, choćby poprzez realizację atrakcyjnej infrastruktury. Radna wymienia ścieżki rowerowe, kładki spacerowe, miejsca do rekreacji, wieże widokowe, mariny, rewitalizacje nabrzeży czy parki miejskie. A. Sigillewska za wzór dla Augustowa stawia Karpacz, Łebę czy Szczawno Zdrój, gdzie turystyka bardzo istotnie przekłada się na rozwój i stymulowanie nowych miejsc pracy. Takie miasta w efekcie przeznaczają nawet 60 procent wydatków majątkowych z budżetu na przedsięwzięcia turystyczne. Sigillewska krytycznie ocenia działania Augustowa na rzecz wykorzystywania swoich niewątpliwych walorów. Z jej analizy wynika, że w naszym mieście w ciągu dwóch lat praktycznie nie wykonano żadnych inwestycji turystycznych, zachęcających do odwiedzin osób z zewnątrz. W budżecie w dziale turystyka widnieją dwa place zabaw, które z turystyką mają niewiele wspólnego. Radna ironizuje, że w tej kadencji za zadanie turystyczne uznać można budowę toalet w okolicach plaży miejskiej nad jeziorem Necko. Tymczasem zdaniem radnej choćby Supraśl buduje ogromną tężnię z całym zapleczem. Przed rokiem radna Sigillewska mówiła o budżecie rezygnacji. Teraz też używa bardzo znamiennych sformułowań.

-Budżet powinien generować rozwój. Ten nie generuje rozwoju gospodarczego i społecznego. Jest to budżet bez niespodzianek, bez aspiracji i ambicji. Wszystkie inwestycje w budżecie są właściwie kontynuacją, nie ma w nim niczego nowego, co mogłoby zaskoczyć, nie ma także inwestycji z Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego, które powinny być wybrane przez mieszkańców –ocenia radna Sigillewska. -Budujemy drogi o znaczeniu lokalnym i oświetlenie. Nie są to żadne arterie, jak twierdzi burmistrz. Jest to budżet przeciw młodym. Co ma zachęcić młodych ludzi kończących studia do powrotu do Augustowa? Brak tanich mieszkań, zwijająca się komunikacja miejska, standardy dworców autobusowych i kolejowych, czy brak inwestycji o charakterze turystycznym i uzdrowiskowym? Jest to kolejny budżet wypychania z Augustowa młodych ludzi, którzy jeszcze tutaj są, ale już sygnalizują zamiary wyjazdu. W ankiecie wypełnionej przez maturzystów w 2020 r., na pytanie gdzie chcieliby pracować tylko 11 procent odpowiedziało, że w Augustowie –podsumowuje radna Aleksandra Sigillewska.

Ignorancja plus władza to szaleństwo

Tomasz Miklas przypomina uchwałę intencyjną podjętą przez radę w 2019 r. o wspieraniu augustowskiego British American Tobacco. Radny zauważa, że podczas sesji pod koniec lipca 2020 r. radni koalicji rządzącej nie zgodzili się na wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały dotyczącej zmniejszenia stawki opłaty adiacenckiej, co pozwoliłoby na rozwój firmy, utworzenie 400 nowych miejsc pracy i miliony złotych do budżetu miasta w postaci podatków. Radny PiS uważa, że rozwój największego pracodawcy w mieście to wyjście naprzeciw oczekiwaniom młodych ludzi i zachęcenie ich do pozostania w Augustowie. Tomasz Miklas ma pretensje do rządzących miastem o drugą transzę Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Mimo szumnych haseł o 50 mln zł na inwestycje, wszystko spełzło na niczym. Miklas przypomina kulisy podjęcia uchwały o wnioskach składanych do RFIL, lekceważącym potraktowaniu opozycji i nieumówieniu wniosków na komisji rozwoju. Dołączył podczas sesji do apelu o rezygnację z funkcji szefa komisji Dariusza Ostapowicza. T. Miklas zaskoczył radnych, bo zacytował D. Ostapowiczowi bardzo znamienną opinię Arystotelesa, że ignorancja w połączeniu z władzą rodzi szaleństwo.

Kontynuowanie stagnacji

Izabela Piasecka uważa, że budżet przedłożony przez burmistrza oznacza kontynuację stagnacji. Jej zdaniem trudno dopatrzyć się w tym dokumencie prorozwojowego wsparcia dla przedsiębiorców. Zauważa, że gros przedsiębiorców reprezentuje dziś branże turystyczne i gastronomiczne, bardzo ważne z punktu widzenia uzdrowiska. Piasecką cieszą plany powstania parku uzdrowiskowego, jednak w ciągu dwóch lat bieżącej kadencji trudno byłoby wskazać podobne przedsięwzięcia. Radna Koalicji Obywatelskiej twierdzi, że opozycja nie neguje potrzeby budowy ulic, jednak nie można zaniedbywać innych sfer. Piasecka apeluje o zachowanie zdrowych proporcji.

-Proszę mieć na uwadze, że radnym opozycji na sercu leży rozwój i dobro Augustowa. Z tego wynikają nasze wnioski i prośby. Nie słuchacie państwo mieszkańców, nie słuchacie młodych ludzi, nie słuchacie nikogo. Słuchacie tylko i wyłącznie samych siebie. Efektem tego jest taki budżet, na który niestety nie mogę zagłosować –komentowała podczas sesji radna z Koalicji Obywatelskiej.

Komfort życia w mieście wzrasta

Z opiniami opozycji nie zgadza się Magdalena Śleszyńska. Radna Naszego Miasta mówi, że dzięki konsekwentnie realizowanym projektom udaje się uatrakcyjniać kolejne dzielnice, czego dowodem są zrealizowane ulice czy place zabaw. Śleszyńska komplementuje nowe plany zagospodarowania przestrzennego, które według niej pozwalają rodzinom osiedlać się i ze spokojem patrzeć na przyszłość, a istniejącym i przyszłym firmom stworzyć miejsca pracy. Radna zauważa remonty przedszkoli, co ma być najlepszym wyznacznikiem, że chcemy być przyjaźni dla rodzin. Śleszyńska ocenia, że w mieście stale rośnie komfort życia.

-Dzięki tym planom i konsekwentnie realizowanym założeniom wychodzimy z wieloletnich zaniedbań. Uważam, że każdy z państwa jest w stanie to zauważyć poza kamerami. Myślę, że jakbyśmy zapytali o opinię mieszkających tutaj młodych ludzi, to wcale się nie użalają, ale cieszą się, że zostali w Augustowie –opowiadała na sesji radna Magdalena Śleszyńska.

Liczą się fakty, nie propaganda

Rafał Harasim zarzucił rządzącym, że zaklinają rzeczywistość, bo mówią o rozwoju miasta i budżecie prorozwojowym. Tymczasem w ocenie radnego KO nikt z koalicji rządzącej nie potrafi dziś wymienić przynajmniej jednej spektakularnej inwestycji. Harasim podkreślał, że remonty ulic są ważne, jednak nie one stanowią o rozwoju miasta. Radny był zaniepokojony, że rządzący nie odnoszą się do faktów, m.in. do ankiety maturzystów, gdzie zaledwie 11 procent z nich deklaruje plany podjęcia pracy w Augustowie.

-To są fakty, dane i liczby, a państwo mówicie jak jest cudownie i pięknie, że wszyscy chcą tutaj przyjeżdżać i się osiedlać –ocenia z przekąsem Rafał Harasim z Koalicji Obywatelskiej.

Nowe miasto w mieście Augustowie

Mirosław Karolczuk jest zdumiony i rozczarowany opiniami oponentów, podważa sens porównywania nas przez radną Sigillewską do miast leżących nad morzem albo w górach. Burmistrz ocenia, że nie można traktować turystyki, jako najważniejszego elementu rozwoju. Zdaniem burmistrza dochody Augustowa i jego mieszkańców pochodzą przede wszystkim z produkcji. Na sesji Karolczuk argumentował swoje opinie bardzo obrazowo.

-Ulice są potrzebne. Padł zarzut, że nie rozwijamy turystyki i jednocześnie nie dbamy o to, by zachować atrakcyjność Augustowa dla młodych mieszkańców. Chciałbym spytać panią radną Sigillewską, ile miejsc pracy stworzy wieża widokowa i obsługa przez dwa miesiące, kiedy jest dużo turystów? Czy nie lepiej jest tworzyć nowe dzielnice mieszkaniowe, jak obecnie jest na dzielnicy Lipowiec, gdzie można mówić o nowym mieście w mieście Augustowie? To są miejsca, które zachęcają do osiedlenia, to porządkowanie kilkudziesięcioletnich zaległości –ocenia włodarz.

Zdaniem Mirosława Karolczuka elementy turystyki nie powodują, że mieszkańcy będą chcieli u nas zostać, uważa, że w turystyce jest bardzo mało wysoko kwalifikowanych i dobrze płatnych miejsc pracy. Burmistrz na sesji pytał, ile miejsc pracy stworzy 1 kilometr ścieżki rowerowej i sam odpowiedział sobie, że ani jednego.

M. Karolczuk odniósł się do krytycznych uwag T. Miklasa. Radny krytykował rządzących za brak dofinansowania na wnioski złożone do RFIL.

-Pan Miklas powiedział o zmarnowaniu 50 mln. To może byście państwo się zastanowili, ile zmarnował powiat augustowski, który również nie dostał ze swojego wniosku ani złotówki? Ile zmarnowały inne samorządy, które nie dostały dofinansowania z RFIL –zapytał burmistrz.

Gwoli ścisłości należy zauważyć, że to na sesji rady miejskiej padały szumne zapowiedzi o szansach na inwestycje za 50 mln zł, skoku cywilizacyjnym, rozdmuchano balon oczekiwań i snuto niezwykle ambitne plany związane z rządowym funduszem. Strata tych pieniędzy to bardzo duży cios wizerunkowy dla obozu rządzącego miastem i nie przysłoni tego fakt, że niektóre inne samorządy też nic nie dostały.

Do opinii burmistrza dotyczących inwestycji turystycznych chciał odnieść się Leszek Cieślik. Lider Koalicji Obywatelskiej rozpoczął swoje wystąpienie i zdążył tylko powiedzieć, że w jego ocenie burmistrz nie rozumie funkcjonowania turystyki. W trakcie wypowiedzi Cieślika nieoczekiwanie głos zabrała Jolanta Oneta Roszkowska, która powoływała się na problemy techniczne i prosiła o 15 minut przerwy. Przewodnicząca rady Alicja Dobrowolska zgodziła się na jej propozycję. Opozycja była skonsternowana, a L. Cieślik mówił wręcz o chamstwie, że nie pozwolono mu dokończyć zdania.

Budżet miasta na rok 2021 został uchwalony decyzją radnych koalicji rządzącej, czego można było się spodziewać. Przed rokiem na sesji budżetowej słyszeliśmy o budżecie rezygnacji, w tym roku padły słowa o budżecie kontynuacji stagnacji. Jedno jest pewne. Uchwalony budżet jest dokumentem podziału, ponieważ nie został przyjęty w atmosferze jedności i kompromisu.

*Artykuł ukazał się w 2/2021 numerze "Przeglądu Powiatowego".

Bartosz Lipiński

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (41)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu dziennikpowiatowy.pl.z siedzibą w Augustowie, ul. Młyńska 34 jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
Ha ha ha
Ha ha ha 26.01.2021, 11:08
Ostatnia komisja społeczno - oświatowa. Może pani Przewodnicząca powinna zostać hmm jakiś lektorem? Znów wszystko musi skomentować, każdego pouczyć. Zero samodyscypliny i autozahamowania.
Kuropatwa
Kuropatwa 26.01.2021, 12:51
To że zabiera głos, to pół biedy. Gorsze jest to, że przed zabraniem głosu nie uruchamia procesów myślowych. Każdą swą wypowiedzią udowadnia swój wybitny infantylizm, prymitywizm, zaściankowość, prowincjonalizm, nieraz zwykłą głupotę. Całe szczęście że mamy to udokumentowane dla potomności.
Oburzona
Oburzona 25.01.2021, 16:51
Do popierających NM:
Do kierowania wybrańcy z Suwałk,Ełku, Lidzbarka, Stalowej Woli, Białegostoku......
A robole.........z Augustowa!
To młodzi mają zostać w Augustowie ?
Warszawiak
Warszawiak 25.01.2021, 18:07
nie przemawia przez Panią nacjonalizm... a raczej małomiasteczkowość..... bo nie wyobrażam sobie żeby ktoś w poważnych firmach i poważnych miastach pytał się o miejsce urodzenia kandydata do pracy... a z Warszawy już kogoś zatrudnili?
Oburzona
Oburzona 26.01.2021, 17:44
Poważne firmy w Augustowie to tylko BAT i tam zatrudniają naprawdę kompetentnych ludzi .
Chodzi mi o prezesów spółek miejskich w Augustowie tam po nastaniu NM nawet po kilka razy zmienili się prezesi i nie widać żeby nastąpił cudowny rozwój. Wręcz przeciwnie..jest brudno w mieście, miejskie autobusy niedopasowane do potrzeb, droga woda i ciepło! Brak nowoczesnej oczyszczalni ścieków którą zaprzepaściły władze miasta w 2016 roku (był zatwierdzony projekt i pieniadze z NFOŚ)
Dyrektorzy szkól z zewnątrz ...wielka afera w "czwórce" dezorganizacja pracy przez prawie 2 lata, a teraz w "trójce " skandaliczna ocena pracy dyrektorki. Jestem rozczarowana i oburzona roszadami personalnymi.
Andrzej S.
Andrzej S. 25.01.2021, 17:48
NM uważa Że tylko do tego się nadajemy ale ja panietac będę. Na lepsze stanowiska zatrudnieni z innych miast: Lidzbark, suwalki, elk, Białystok, stalowa wola . Podatki tez tam płaca... tylko my robole tu zostaliśmy i podatki tu płacimy. Ale co z 10 tys podatek a co 2 tys??? Ach słabe te nasze ekonomy...
Nasi za to wykształceni młodzi Wyprowadzają się lub dojeżdżają gdzie można do pracy.
Bezdomny
Bezdomny 26.01.2021, 11:24
a co ma do tego miasto? zatrudni wszystkich młodych za 10 tys. miesięcznie? tyle to zarabia burmistrz.. nie rozumiem w ogóle tego skowytu.. jak twój młody jest taki dobry to niech zarabia i 50 tys. miesięcznie ale to tylko we własnym biznesie i ryzyku z tym związanym, jeżeli wiesz w ogóle o co chodzi... bo to nie z budżetu takie pieniądze kapią...
Andrzej S.
Andrzej S. 26.01.2021, 12:44
A gdzie ja napisałem że mam syna? Czytasz ze zrozumieniem czy tak samo głosujesz jak rozumiesz? Jeśli tak to widzę problemy u podstaw. Wyjdź z urzędu rozejrzyj się i zapytaj sąsiadów gdzie pracują. Pozytywne opinie na tym forum to tylko „przedstawicieli„ NM. W strefie w Suwałkach się przejedz i zobacz ile ludzi tam pracuje i ile blach AUG wtedy pogadamy. Pod jakakolwiek firmę podjedz w Suwałkach i zobacz ile augustowian tam dojeżdża.
Senior
Senior 26.01.2021, 14:23
Podjedź pod Warszawę i zobacz ilu pracuje tam z Łodzi, Radomia, Płocka, Ostrowi, Łomży, Białegostoku itd... i co z tego wynika? stało się to w ciągu ostatnich 3 lat czy proces ten narasta od lat 20-tu Andrzeju S.. A tak na prawdę to wolę mieszkać w Augustowie i pracować w Suwałkach... im mniej przemysłu, smrodu, samochodów i turystów latem w Augustowie tym lepiej dla mojego samopoczucia, zdrowia ...
Skansen
Skansen 26.01.2021, 20:09
Jeśli wyjeżdżają ludzie młodzi lokalne społeczności starzeją się. Taki region przestaje być atrakcyjny dla przedsiębiorców. Ciężko bowiem znaleźć w nim osoby chętne do pracy, zaś popyt na produkowane towary i oferowane usługi jest niski.
To efekt kuli śniegowej. Z takiej miejscowości robi się skansen. Chcesz tego dla Augustowa?
Junior
Junior 26.01.2021, 17:55
Rozumiem, że jesteś z NM lub jesteś zwolennikiem, bo masz taki sam tok myślenia ........żeby w Augustowie nie było ani turystyki ani przemysłu tylko wybrana grupa ludzi będzie miała swoje interesy i będzie miała wyasfaltowane uliczki i place zabaw z karuzelami po 30 tys zł i pałac dla burmistrza i jego świty .........a mieszkańcy pojadą do ościennych miast do pracy i podatki zapłacą w Augustowie ......
Młodszy_Junior
Młodszy_Junior 26.01.2021, 20:06
Cytuję: "Mądry polityk i dobry dyplomata wie, że swoboda wypowiedzi i demokracja polega na tym, że każdy może mieć swoją wizję. Tylko idiota mówi, że drugi jest idiotą, tylko dlatego, że myśli inaczej....."
ps. Pałac będzie służyć na lata... może dla twoich wybrańców również..... bo to co służy teraz za pałac to jest szydera nawet nie na całe województwo a cały kraj.....
Junior bis
Junior bis 26.01.2021, 20:55
Bardziej ekonomicznie byłoby wybudować nowoczesny funkcjonalny budynek na UM za 1/3 ceny niż adaptacja szkoły na urząd!
Następny budynek to baza dla kajakarzy niefunkcjonalny, drogi w utrzymaniu i juz do remontu i perełka inwestycyjna NM plac zabaw z hustawkami w cenie samochodów !
A dużo ludzi począwszy od małych dzieci,młodzież, dorośli, seniorzy korzystali z basenu .....no ale cóż miasta nie stać na jego modernizację ...nawet obecna ekipa uważa że w takim małym mieście nie powinno być basenu!
Ps. Idiotą jest ten kto myśli, że mozna mieć wizję i być rozrzutnym wydajac pieniadze podatników !
Wizję możesz mieć i realizować ją z własnych oszczedności.
Ściernisko
Ściernisko 26.01.2021, 14:08
Prawda i wszystkie te autka pędzą do Suwałk po szerokich, wyasfaltowanych ulicach Lipowca, potem robią nawrotkę na Derek i mijają 7 potężnych fabryk w prężnie rozwijanej strefie aktywności gospodarczej leżących a jakże - przy Mirabelki.

Można by sparafrazować ideę władzy: "Tutaj było San Francisco, my zrobimy wam ŚCIER!NI!SKO!"
New_York
New_York 26.01.2021, 14:41
a gdzie mają pędzić jak nie do Suwak.. lata zaniedbań z lat 1990-2010 i w Suwałkach jest rozwój a u nas jak to nazwałeś ŚCIERNISKO. podobnie okoliczni mieszkańcy pędzą do Ełku, Olsztyna, Gdańska, Lublina, Białegostoku, Krakowa, Poznania itd... Jak kiedyś wybieraliśmy to teraz takie plony zbieramy....
józek
józek 27.01.2021, 09:12
Teraz to dopiero wybrali mieszkańcy, plony po tej ekipie trzeba będzie zbierać przez dziesięciolecia. Szkoły rozwalone, przedszkola bardzo drogie w utrzymaniu, spółki rozwalone, ceny rosną w zastraszającym tempie. Zero inwestycji pro rozwojowych w tym turystycznych, wszechobecny brud. Czy mam jeszcze wymieniać?
Kontra
Kontra 26.01.2021, 16:12
W tamtym okresie były koncerty, miasto żyło , budowały się ścieżki rowerowe, atrakcje widokowe, czysto było, były atrakcje dla turystów. W tym momencie patrzę na to co zostało to jest poniszczone, wyeksploatowane. Brudno w sezonie letnim wysypuje się z koszy. Kilka ulic wyremontowane a show przy tym jakby cała agencja pr pracowała. Śmieszne to i żałosne a zarazem szkoda miasta ładnego, turystycznego z cennymi zasobami przyrodniczymi, pięknymi lasami i jeziorami. Zal mi mieszkańców. Smutne to
Bezdomny
Bezdomny 26.01.2021, 14:06
miałem nie komentować ale skoro ktoś mi zarzuca czytanie bez zrozumienia to zacytuję:" Nasi za to wykształceni młodzi Wyprowadzają się lub dojeżdżają gdzie można do pracy.." a ja napisałem cyt;" jak twój młody jest taki dobry ..." ,czy to oznacza że to twej syn???? ,sam napisałeś nasi młodzi a ja ci odpowiedziałem twój młody... i rozumiem dlaczego zawsze będziesz narzekać bo nic nigdy nie osiągniesz... taka prawda i trzeba się z nią pogodzić... i już nie będę przeszkadzać na tym forum bo tutaj są same negatywne opinie i bawcie się we własnym sosie...
Augustowiak
Augustowiak 26.01.2021, 07:32
Przed kolejnymi wyborami na burmistrza proponuję wprowadzić bezwzględny nakaz udowodnienia dla kandydata że jest czystej krwi Augustowiakiem… i jego ojciec i najlepiej dziad… Wtedy to dopiero będzie pewność że płynie w nim czysta augustowska krew a taki to na pewni nie zatrudni osób spoza Augustowa. Praca w Augustowie dla Augustowiaków i jeziora augustowskie też dla Augustowiaków!!!!.. i jagodzianki też...
XXYYZ
XXYYZ 26.01.2021, 11:18
Szczerze, to i dobra i zła teoria - z zatrudnianiem Augustowian w Augustowie. Jednak - widząc, ilu mieszkańców miasta pracuje w Suwałkach chyba trzeba trzymać kciuki., żeby Suwalczanie nie wprowadzili podobnej zasady. Wielu oj wielu Augustowian wówczas może być bez pracy.
wirtualny plac budowy
wirtualny plac budowy 25.01.2021, 19:05
Ale jak to? Jak śmią się wyprowadzać? Przecież mają takie piękne ulice na lipowcu, taką wspaniałą dzielnicę przyszłości, taką naszą dolinę krzemową. A niedługo będzie Derak Mirabelki, no wtedy już pozamiatane, Poznań Wrocław i Kraków się wyludnią tak młodzi tu będą walić a Gdańsk i Katowice spalą się ze wstydu, że u nas taki rozwój a u nich kicha, bida i rozczarowanie.
Żabka
Żabka 24.01.2021, 22:38
Najbardziej dziękuję za bazę sporów wodnych.
Idę popływać.
Nasze Małpy wasz cyrk
Nasze Małpy wasz cyrk 24.01.2021, 15:06
Dziękuję za stworzenie beznadziejnych zespołów Szkolno- przedszkolnych sprowadzanie dyrektorów z Suwałk i dawanie im po 40 procent dodatku gdy nasi augustowscy fajni mądrzy dyrektorzy dostawali 0 procent. DZIĘKUJĘ
Zagadka
Zagadka 25.01.2021, 16:50
Czy te dodatki nie będą kosztowały miasto więcej niż te całe oszczędności?
Genia
Genia 25.01.2021, 19:14
Można by nawet o to zapytać pana Prawdomownego po roku funkcjonowania zespołów. Z Prawdomównym natomiast jest ten drobny problem, że powie nam wszystko oprócz prawdy. Cała nadzieja zatem w Onecie, że zrobi jakąś solidną kontrolę tego tematu.
No dobra, żartowałam.
ktoś wie?
ktoś wie? 24.01.2021, 22:51
40% ale za co?
mareczek
mareczek 25.01.2021, 14:30
Za to, że pracowali w Suwałkach.
Gienek
Gienek 25.01.2021, 17:18
Hej mareczek, brakowało ciebie tutaj 😉
Stop nm
Stop nm 22.01.2021, 21:23
Oczekuję zdjęcia burmistrza i jego większości.
Tzn. 11+
Dziękuję za brzydkie, zaniedbane centrum miasta i brak strefy płatnego parkowania.

Leśniczy
Leśniczy 23.01.2021, 10:19
Oczekuję zdjęcia! Ludzie ich wybrali i ludzie muszą ich zdjąć tu tylko referendum pomoże. A ty nie oczekuj bo niby kto ma to zrobić pan leśniczy z flinta!
Karolczuk
Karolczuk 22.01.2021, 07:46
Dlaczego te ulice są budowane i remontowane tylko przez jedną firmę? Może to jest przyczyna dlaczego burmistrz tak ochoczo remontuje ulice. Największą korzyść ze strefy ekonomicznej też ma ta firma, wybudowała sobie infrastrukturę pod nową siedzibę firmy za nasze pieniądze.
Oczy_dookoła-Głowy
Oczy_dookoła-Głowy 22.01.2021, 13:00
to ta co robiła Wojska Polskiego i często wygrywa w powiecie ?
Karolczuk
Karolczuk 25.01.2021, 10:22
tak to ta
Veto
Veto 21.01.2021, 21:45
Dziękuję za zamknięty już prawie 12 miesięcy basen. W okolicznych miastach działają. Można?
Przypominam że mamy nowego dyrektora.
Nie z Augustowa a jakże.
Artur
Artur 23.01.2021, 15:10
Aby tylko się jak w Ełku nie skonczylo dzięki dyr... zawsze szurać musimy po mule
 Dziekuje
Dziekuje 21.01.2021, 20:27
Ja tez dziekuje za podwyzki zwiazkowcom
Batman
Batman 21.01.2021, 22:46
Szczerbakow i Chudecki. Po nazwisku
BATman
BATman 23.01.2021, 15:52
Co na to pracodawca?
Mieszkaniec
Mieszkaniec 21.01.2021, 16:28
Dziękujemy za podwyżki panie burmistrzu i wysoką rado !
Zobaczymy po następnych wyborach jaki będziecie mieli uśmiech !
mieszkanka
mieszkanka 21.01.2021, 20:31
Wyciąć tą radę w pień i zapomnieć szybko.
Pięć lat w plecy. Cierpimy wszyscy.
Bonzo
Bonzo 21.01.2021, 15:14
Krótkie uliczki to nie arterie.

Pozostałe