Dariusz Szkiłądź: "Powodem zmian są dyrektorzy"

  • 27.07.2020, 15:40
  • Bartosz Lipiński
Dariusz Szkiłądź: "Powodem zmian są dyrektorzy" Przegląd Powiatowy Dziennik Powiatowy Dariusz Szkiłądź
Rozmowa z Dariuszem Szkiłądziem, byłym kierownikiem wydziału edukacji i sportu w urzędzie miasta. Rozmawialiśmy o decyzji dotyczącej powstania w Augustowie dwóch zespołów szkolno-przedszkolnych, złożonych ze Szkoły Podstawowej nr 6 i Przedszkola nr 3 oraz ze Szkoły Podstawowej nr 3 i Przedszkola nr 6.

Bartosz Lipiński

Powodem zmian są dyrektorzy

Zapadła decyzja o powstaniu w Augustowie dwóch zespołów szkolno-przedszkolnych. Był pan sceptykiem tej koncepcji, która ma się ziścić. Jaki efekt przyniesie to oświacie?

-Podstawowym pytaniem jest, dlaczego w ogóle mają powstać takie zespoły? W uzasadnieniu władz miasta pojawia się sporo sloganów, natomiast nie dopatrzyłem się żadnego powodu, który ma przełożenie na dobro ucznia bądź korzyści płynące w kierunku nauczyciela. Łączenie dużej Szkoły Podstawowej nr 3 z dużym Przedszkolem nr 6 nie wpłynie na bezpieczeństwo wychowanków, ani nie zbuduje jakichkolwiek więzi. Jest rzeczą normalną, że trzylatkom i czternastolatkom trudno będzie się ze sobą zintegrować. Ale niezrozumiałe jest również połączenie oddalonych od siebie o 3 km Szkoły Podstawowej nr 6 i Przedszkola nr 3. Nie przyniesie to żadnych korzyści dla podopiecznych. Podobny brak pozytywnych skutków widoczny jest po stronie grona pedagogicznego. Szkoły i przedszkola realizują inną podstawę programową, nauczyciele pracują w innym systemie, który wynika z karty i przepisów ustawy. To są całkowicie odmienne realia, dlatego w systemie oświaty szkoły i przedszkola to samodzielne instytucje. Nowy dyrektor zespołu będzie miał niezwykle trudne zadanie. W Szkole Podstawowej nr 3 jest blisko 1000 uczniów, 100 nauczycieli i 30 innych pracowników, a teraz ma dojść jeszcze nowa rada pedagogiczna z Przedszkola nr 6. Podobnie pesymistycznie wygląda to w kontekście drugiego zespołu. Przedszkole z ulicy Tytoniowej ma oddziały integracyjne i jest to placówka bardzo specyficzna. Dyrektorzy tych zespołów będą mieli bardzo poważny problem z zarządzaniem placówkami, co z pewnością nie wpłynie na ich jakość. Uważam, że decyzja o powołaniu zespołów została podjęta tylko po to, żeby pozbyć się dyrektorów, którzy w sposób wzorowy wywiązali się ze swoich obowiązków a część z nich ma trwały dorobek potwierdzony nagrodami burmistrzów, Ministra Edukacji Narodowej, czy odznaczeniami resortowymi lub państwowymi. Prowadzone działania wyraźnie na to wskazują.

Pomysłodawcy projektu przekonują, że zmiany przyniosą oszczędności. Czy zgadza się pan z tą teorią?

-W latach kierowania przeze mnie wydziałem edukacji i sportu Przedszkola nr 3 i nr 6 oraz Szkoła Podstawowa nr 3 należały do najtańszych placówek miasta. Jeżeli ta sytuacja nie uległa zmianom, to należy spytać, dlaczego łączone są tańsze, a nie droższe placówki? Jestem zdziwiony, że radni głównie opozycji nie złożyli wniosku o policzenie kosztów utrzymania dziecka w placówkach w bieżącym roku szkolnym. Logika nakazywałaby, aby szukać oszczędności w droższych jednostkach. Pamiętam, że najdroższe w utrzymaniu było Przedszkole nr 1, które nie łączy się jednak np. ze Szkołą Podstawową nr 4. Władze miasta mogły podjąć taką decyzję. Fakt, że łączone są nie droższe, ale tańsze placówki jest kuriozalny w świetle słów o generowaniu oszczędności. Zgodzę się, że będzie można zaoszczędzić kilkaset złotych na pensji dyrektorów przedszkoli, bo zgodnie z zapowiedzią włodarzy po wprowadzonych zmianach staną się wicedyrektorami i nikt nie straci pracy. Mówimy tu jednak o drobnych kwotach i nieuzasadniających tego, że przy tylu negatywnych skutkach dokonuje się tej rewolucji. W budżecie miejskim na oświatę przeznacza się 46 mln zł. Jeżeli miasto wygeneruje oszczędność nawet 100 tys. zł, to będzie to kwota symboliczna. Pieniądze w augustowskiej oświacie można na pewno zaoszczędzić, ale gdzie indziej. Należy tylko wiedzieć, gdzie i w jaki sposób poszukiwać takich możliwości.

Dlaczego według pana do łączenia w zespoły wskazano jedynie wybrane placówki oraz akurat te?

-Moim zdaniem odpowiedź jest prosta. Wystarczy sięgnąć do zdjęcia z jesieni 2018 roku, gdy obóz obecnie rządzący miastem zarzucał, że wprowadzam strach w oświacie. Na fotografii z konferencji prasowej dyrektorek, które nie bały się stanąć wówczas w mojej obronie, zawarte są odpowiedzi na wszystkie pytania. Nie jest dla mnie dziełem przypadku, że łączone są teraz wyłącznie placówki, którymi kierują dyrektorzy broniący mnie przed kłamliwymi zarzutami. Myślę, że prawda sama się obroni, tak jak obroniła się w moim przypadku. Myślę, że ci, którzy wprowadzają ferment do augustowskiej edukacji będą tego żałować. Przypomnę, że aż trzy z czterech rad pedagogicznych negatywnie zaopiniowały akt założycielski zespołów. To bardzo duża grupa ludzi. Pan burmistrz szedł do wyborów z hasłem: „Augustów to jego mieszkańcy”. Jak teraz rządzący usprawiedliwią fakt pominięcia przy podejmowaniu tej decyzji samych nauczycieli, którzy wiedzą co kryje się pod hasłem dobro dziecka i znają realia pracy w szkole czy przedszkolu. Dobrze pamiętam program wyborczy Naszego Miasta i jego zapowiedzi dotyczące oświaty. Z bieżącej perspektywy zawarte tam postulaty prezentują obraz wielkiej hipokryzji ich autorów.

Zastępca burmistrza podczas dyskusji nad projektem mówił, że wokół sprawy pojawiło się dużo fake newsów ze strony przeciwników zespołów. Chodziło m.in. o teorię, że po zmianach szkoły utracą imiona i patronów. Jeden z radnych Naszego Miasta stwierdził, że Sybiracy zostali wprowadzeni w błąd przez „zwyrodnialca”.

-Jest to retoryka zaczerpnięta żywcem z poprzedniej epoki. Mam już swoje lata i doskonale pamiętam, że w minionym ustroju przeciwników politycznych czy osoby mające inne zdanie w danej kwestii, ówczesne władze nazywały warchołami, byli usuwani z pracy. Teraz obraźliwe określenie zostało zastąpione równie niekulturalnym słowem zwyrodnialec. Tymczasem ta sprawa nie jest wcale tak oczywista. Faktycznie szkoły zachowają imiona, choć będą funkcjonowały pod szyldem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 i nr 2. Dokładnie taki napis będzie widniał na ich logo i na pieczątkach, a zachowani patroni zostaną przykryci nazwą zespołu. Zespoły nie mogą posiadać imion. Po 10 latach nikt już nie będzie pamiętał o tym, że była to Szkoła Podstawowa nr 3 im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich czy Szkoła Podstawowa nr 6 im. Armii Krajowej. Placówki będą nazywane zespołem. Dobrym przykładem jest chociażby funkcjonujące w mieście ACE i pracujące pod tą nazwą szkoły. Dlatego rozumiem niepokój Sybiraków, którzy w dobrej wierze oraz z troską wypowiadali się o konieczności zachowania patronów. Natomiast używanie w debacie publicznej takich słów jak zwyrodnialec jest moim zdaniem niedopuszczalne.

W głosowaniu na sesji rady miejskiej, kiedy decydowano o powstaniu zespołów nie brali udział radni Koalicji Obywatelskiej. Czy ich decyzja o bojkocie była błędem?

-Oczywiście, że tak. Gdyby radni Koalicji Obywatelskiej byli obecni na sali obrad głosowanie mogło wyglądać inaczej. Zapewne powstałby zespół złożony ze Szkoły Podstawowej nr 6 i z Przedszkola nr 3. Natomiast koncepcja łączenia Szkoły Podstawowej nr 3 i Przedszkola nr 6 prawdopodobnie by upadła, bo radni koalicji rządzącej należący do Solidarności zagłosowali przeciwko temu rozwiązaniu. Decyzja radnych KO była błędna i niestety fatalna w skutkach.

Jak ocenia pan postawę radnych ze związku zawodowego Solidarność, którzy głosowali za powstaniem zespołu złożonego ze Szkoły Podstawowej nr 6 oraz z Przedszkola nr 3?

-Moja ocena ich postawy jest bardzo krytyczna. Związek zawodowy jest od tego, aby bronić spraw pracowniczych a zwłaszcza związkowców. Tutaj mieliśmy do czynienia z bierną postawą i sprzyjającą raczej tym, którzy dążyli do wprowadzenia zmian. Czytając „Przegląd Powiatowy” dowiedziałem się, że pani dyrektor z Przedszkola nr 3 złożyła rezygnację z członkostwa w Solidarności. Pozostałe panie dyrektorki, których ta sytuacja dotknęła również są członkiniami tego związku. Niestety nie widziałem po stronie przewodniczącego związku, pana radnego Mirosława Chudeckiego szczególnej reakcji, aby stanąć w ich obronie. Zresztą tę bierność widać było także wcześniej. Zaczęło się od obniżenia wynagrodzeń dyrektorom, do czego przyczyniły się związki. Było to niemal historycznym, bezprecedensowym wydarzeniem w dziejach samorządności. Wiem, że związkowcy będą się tłumaczyć, iż zgodzili się jedynie na zwiększenie widełek tyle, że nie w górę lecz w dół. Ten fakt spowodował, że znacznej części dyrektorów w tym członkom związku obniżono pensje, a później pojawiła się kwestia zespołów. Nie dziwię się decyzji pani dyrektor, o rezygnacji z zasiadania w gronie związkowców.

Był pan wieloletnim dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 3. Kierował pan tą placówką w czasie, gdy powstały oddziały gimnazjalne i utworzono Zespół Szkół Samorządowych.

-Owszem, ale powstanie tamtego zespołu było w pełni uzasadnione. Po pierwsze wynikało to z ogólnopolskiej reformy oświaty, do której musieliśmy się dostosować. Po drugie, zmiany na organie prowadzącym wymuszał ówczesny wyż demograficzny, w jednym ciągu klas w Gimnazjum nr 1 i nr 2 było po 10-11 oddziałów. Szkoły były przepełnione i w związku z tym powstały dwa dodatkowe zespoły, aby poprawić bezpieczeństwo i komfort nauczania. Jeden zespół złożony ze szkoły podstawowej i gimnazjum pojawił się w trójce. Drugi działał przy 1 LO, gdzie też powstało gimnazjum. Dyrektorzy i nauczyciele byli zgodni, że będzie to dobrym pomysłem, chociaż w późniejszym okresie kiedy zaczęła spadać liczba dzieci również pojawiły się problemy. Dziś nie widzę żadnego konkretnego powodu do powstania zespołów.

Pełnił pan funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w okresie, kiedy burmistrzem Augustowa był Leszek Cieślik, pana polityczny oponent. Potrafiliście ze sobą pracować?

-Panowały wówczas zupełnie inne relacje między włodarzami, a dyrektorami. Przez 20 lat nie obniżono mi dodatku funkcyjnego, ani motywacyjnego. Nie zdarzyło się, aby ktoś próbował obniżyć mi dodatek motywacyjny do zera. Kilkukrotnie podlegałem też ocenie, abym mógł kierować szkołą. Zawsze otrzymywałem najwyższą ocenę. Pracowałem rzetelnie i uczciwie, a ówczesny burmistrz Leszek Cieślik potrafił to docenić. Różniło nas wiele, ale potrafiliśmy dla dobra oświaty znajdować nić porozumienia. Bardzo miło wspominam te lata. Podobnie było w okresie sprawowania urzędu przez burmistrza Kożuchowskiego. Żaden z burmistrzów nie był wobec mnie niesprawiedliwy. Nasza współpraca była owocna pomimo rozmaitych różnic na temat zarządzania oświatą.

Dziękuję za rozmowę.

Bartosz Lipiński

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (22)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu dziennikpowiatowy.pl.z siedzibą w Augustowie, ul. Młyńska 34 jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
Zbigniew B
Zbigniew B 31.07.2020, 19:18
Może by już skończyć z tym użalaniem się nad jedną panią? I tak spadnie na cztery łapy. Dość mącenia i podżegania do nienawiści.
Lol
Lol 01.08.2020, 18:32
Brawo !!! Też tak uważam. W powiecie posada kierownicza może jakaś się znajdzie.....
Stop
Stop 27.07.2020, 21:49
Że słucham?! Z tego co pamiętam to za twoich czasów był pomysł połączenia przedszkola 6 ze szkołą 3 a teraz wypowiadasz się bezczelnie że to ZŁY pomysł?!I to wieczne komentowanie że szkoły super a przedszkola be!Zajmij się wreszcie swoją robotą a nie mieszasz ludziom w głowach!
Były uczeń trójki
Były uczeń trójki 28.07.2020, 15:55
No tak ma się zamknąć i się nie odzywać gdyż to co mówi nie pasuje Naszemu Miastu. Przyszli tylko po to aby wywalać ludzi z pracy i funkcji i jeszcze zakaz mówienia prawdy. Kiedy mieszkańcy powiedzą STOP.
nauczyciel SP3
nauczyciel SP3 28.07.2020, 09:59
Totalna bzdura, gdyby Dariusz chciał połączyć Trójkę z P6 to dawno to by zrobił jak był kierownikiem. Ciemnotę to możesz wciskać przedszkolakom przedszkolanko. Tak trzymać Panie Dariuszu.
odp
odp 28.07.2020, 22:14
"kierowniku" - daj spokój i nie pisz sam sobie komentarzy bo to już totalna żenada
Brawo panie Dariuszu!
Brawo panie Dariuszu! 27.07.2020, 20:50
"Durnie wiedzą, że mają większość, że mają przewagę, że panują" Ryszard Kapuściński
Jola
Jola 27.07.2020, 19:51
Zastanawiam się ,dlaczego jeszcze nie robi się referendum w sprawie odwołania burmistrza ?
Tak nieudolnych wladz jeszcze w Augustowie nie było .posiedzenia rady miejskiej to kabaret niskich lotów, wstyd ,po prostu wstyd .
lol
lol 27.07.2020, 16:49
Skoro tak się dobrze Panu współpracowało z Kożuchowskim, to czemu za jego kadencji stracił Pan stanowisko dyrektora SP3? Niestety zawsze dyrektorzy byli wybierani z klucza politycznego, może teraz to się zmieni. Co do dyrektorów z łączonych jednostek to warto zauważyć, że dyrektorom SP3 i P6 kończą się kadencje, a dyrektor SP6 złożyła rezygnację ze stanowiska więc trudno tu mówić o jakiejś zemście.
Oświatowiec
Oświatowiec 28.07.2020, 16:01
Jak tak dobrze znasz historię Augustowskiej oświaty to powiedz ile ocen negatywnych wystawili burmistrzowie w historii. Jeżeli nie pamiętasz to ci przypomnę ZERO. Te dziady przejdą do niechlujnej historii.
Nieoswiatiwiec
Nieoswiatiwiec 02.08.2020, 10:09
Oswiatowcu!Nie wystawiano ocen negatywnych bo zapewne dyrektorzy pracowali pozytywnie.
Robert
Robert 28.07.2020, 10:07
Teraz mają być z Naszego Miasta i realizować wobec nauczycieli ich politykę, którą oni realizują wobec dyrektorów a zwłaszcza dotyczące wynagrodzeń, wystawianych ocen, zwalniania . Kto nie z Mieciem tego zmieciem.
Bolek
Bolek 27.07.2020, 17:57
Nic się nie stało flipie nic ....wszyscy szczęśliwi , uśmuechnięci, chętnie pracują w jednostkach podległych pod UM 😝....nie wiem czy masz świadomość że w podleglych jednostkach pod UM ludzie od sprzątaczki po kierownictwo mają was dosyć! Tak tak kidys byli wybierani z klucza partyjego dyrektorzy , prezesi ...haha i ci sami pracowali przy p.Stankiewiczu,p. Cieśliku, p. Korzuchowskim a przyszło cudowne NM i cale kierownictwo podległych jednostek jak smieci zostali wywaleni na "bruk"....w niektórych już nawet po 3 razy ! Wiec nie wypisuj glupot !
Zlóż czlowieku rezygnację i daj ludziom żyć i najlepiej zabierz ze sobą w ząbek czesanego i tego pyskatego z rady.....
Adam
Adam 27.07.2020, 21:11
Niech się pochwali ilu odeszło. Nawet ci z wieloletnim stazem
Lolek
Lolek 27.07.2020, 20:33
Brawo Bolek.!!!
Czasnazmiany
Czasnazmiany 27.07.2020, 18:26
Bolek nie wypowiadaj się w moim imieniu ja akurat w pełni popieram akurat te decyzję. Czas na zmiany. I bardzo dobry brze że nareszcie są. Od 20-30 lat ciągle ten sam układ czas w końcu zmienić.
Bolek
Bolek 27.07.2020, 19:11
Przecież wszyscy wymienieni.....nawet po 3-4 razy
więc jest po twojemu. Zmiany na nie których stanowiskach przyniosły ogromne straty dla miasta. Przecież tym Wasze Miasto się nie pochwali.
Jeśli chodzi o p. Szkiłądzia kierowana przez niego szkoła z najgorszej w mieście stała się najlepszą! Jest to obszerny temat! Można wiele p. Darkowi zarzucić ale w kwestii kierownictwa w "trójce" jest na wielki plus !
Ps. No i nie mogę nie dodać Czasnazmiany że Wasze Miasto nikomu za wieloletnią pracę nie podziękowało wręcz obrzuciło g##nem !
WYPOWIADAM SIĘ ZA SIEBIE !
Idąc tokiem twego myślenia czas wymienić już flipa i flapa 6 lat to już rutyna!
Lolek
Lolek 27.07.2020, 21:23
Bolek Jeśli wypowiadasz się za siebie to nie pisz że" w podleglych jednostkach pod UM ludzie od sprzątaczki po kierownictwo mają was dosyć! " Może ty masz dosyc- ja nie !!! Zmian w szkole nie było. Czas na nie. Jak będą złe - będą kolejni ludzie- z nowym spojrzeniem i świeżą głową. Nic się nie stanie , świat się nie zmieni,dzieci jak chodziły do szkół tak chodzić będą. Po prostu ktoś inny dostanie pieczątkę - NARESZCIE !!!
Zgf
Zgf 28.07.2020, 19:15
Świeżość to miała być w radzie😀😀😀
wiemcomówie
wiemcomówie 28.07.2020, 09:50
Wypowiedź godna tego co dzieje się w mieście. Zabawa w wyrzucanie ludzi. Masakra, jak można pozbywać się ludzi doświadczonych i sprawdzonych. Dobrym przykładem jest firma Necko. Z firmy odszedł śp. Darek Bednarczyk wymieniono może z pięciu prezesów i jak było brudno w mieście tak jest. Drugi przykład to p . Szkiłądź, znalazł środki na remonty Dwójki, Przedszkola 6, Żłobka, we współpracy z dyrektorami realizował wielomilionowe projekty unijne dając zarobić nauczycielom i doposażając szkoły i przedszkola. Odszedł bo nie chciał współpracować z tą obecną ekipą i co mamy w oświacie każdy widzi. Z basenu odszedł z funkcji dyrektora p. Andrzej Zarzecki, do dziś nie ma chętnego do objęcia tej funkcji, był jeden jak się zorientował z kim i z czym ma do czynienia to uciekł Filozofia, zmiany dla zmiany zaprowadzi nas do totalnej klęski.
Bolek
Bolek 27.07.2020, 22:21
Widocznie masz innych znajomych lub jesteś jednym z tych Waszego Miasta! W sobotę byłem na imprezie gdzie bylo spore grono pracowników oświaty (urzędnik, była dyrektor, sprzątaczka, kilka nauczycielek, kucharka,księgowa) nie zostawili suchej nitki na obecnej władzy !h
Wyczuwam nerwowość .....co zabolało ....
Czas na zmiany na kierowniczych stanowiskach w UM trzeba tam ludzi z nowym spojrzeniem i świeżą głową . Po prostu ktoś inny dostanie pieczątkę - NARESZCIE!!!
😂😂😂
Zoz
Zoz 27.07.2020, 17:56
Widocznie ta z 6 trochę bardziej kumata od tej z 3 i wolala sama się ewakuować niż otrzymać ocenę niedostateczną za swoją pracę .Teraz może być dyrektor bezpartyjny ,ale jak z sekty NW to bójcie się nauczyciele .Teraz dopiero strach zacznie rządzić w augustowskiej oświacie .

Pozostałe