e-Deklaracje w 2022 roku - co się zmieni w rozliczaniu PIT online

  • 12.01.2022, 12:00
  • Grupa Tipmedia
e-Deklaracje w 2022 roku - co się zmieni w rozliczaniu PIT online
Twój e-PIT to usługa, która zrewolucjonizowała rozliczanie deklaracji podatkowych. Dzięki niej samodzielne rozliczanie podatku nie jest konieczne - wykonuje to za nas Ministerstwo Finansów, a ściślej Krajowa Administracja Skarbowa. Aby złożyć zeznanie w formie e-deklaracji w usłudze Twój e-PIT należy zalogować się na platformie za pomocą profilu zaufanego lub za pomocą numeru PESEL i dodatkowych danych identyfikacyjnych.

e-Deklaracja

Aby rozliczyć pit 2021/2022 online można skorzystać z usługi Twój e-PIT, kótra od 1 lutego 2021 roku jest dostępna w serwisie e-Urząd Skarbowy. Jednak chociaż taki sposób złożenia e-deklaracji jest popularny i promowany przez Rząd - nie jest to jedyna dostępna opcja. Podatnicy mogą też skorzystać z innych programów i usług rozliczania PIT-u online, np. programów PITax.pl, e-pity czy doktor PIT.

Wciąż możliwe jest także tradycyjna forma złożenia PIT-u w Urzędzie Skarbowym, jednak samodzielne wypełnianie druków wymaga dużo większego nakładu pracy niż rozliczenie online i z pewnością łatwiej wtedy o pomyłkę niż w przypadku elektronicznych formularzy. Zaletą usługi e-PIT jest fakt, że deklaracja udostępniona przez e-Urząd Skarbowy jest już wstępnie wypełniona o kwoty i informacje, które posiada urząd. Podatnik może zaakceptować taką deklarację, jeśli zgadza się ze stanem faktycznym lub odrzucić ją, jeśli nie odpowiada stanowi faktycznemu. Wtedy należy samodzielnie skorygować błędne dane i przygotować nową wersję deklaracji.

Zmiany w 2022 - nowe deklaracje

Jedną ze zmian, o której należy pamiętać przy rozliczeniach podatku PIT za 2021 rok są nowe wzory deklaracji, które przygotowało Ministerstwo FInansów. Nowe druki to wynik szeregu zmian w podatku dochodowym, które wymagały nowych rubryk w deklaracjach.

Zmiany druków PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39 to m.in. wynik tego, że zostało rozszerzone zwolnienie z opodatkowania osób młodych do 26 r. ż na osoby odbywające praktyki absolwenckie i staże uczniowskie. Do tej pory prawo do zwolenienia dotyczyło osób na umowie o pracę lub spółdzielczej umowie o pracę. Rozszerzono również zakres odliczenia darowiz na przeciwdziałanie COVID-19. Z pełnymi zmianami warto zapoznać się w projekcie rozporządzenia Ministerstwa Finansów.

PIT-28

Zmianie uległy również wzory druków do rozliczenia zryczałtowanego podatku, czyli:

  • PIT-28,
  • PIT-28S,
  • PIT-16A,
  • PIT-19A.

Również jest to wynik szeregu zmian, w tym wypadku m.in. rozszerzenia zakresu stosowania opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych czy obniżenia niektórych stawek ryczałtu.

 

Deklaracja w dowolnym urzędzie

Jedną z przełomowych zmian, nad którymi pracuje Ministerstwo Finansów jest umożliwienie podatnikowi złożenia zeznania w dowolnym urzędzie skarbowym. Obecnie PIT należy złożyć w urzędzie skarbowym właściwym dla podatnika, co potrafi być bardzo uciążliwym obowiązkiem.

Niestety, zmiana ta nie znalazła jeszcze odzwierciedlenia w przepisach, dlatego roczne rozliczenie PIT za 2021 rok należy składać według starych zasad, tj. w urzędzie właściwym dla podatnika według miejsca zamieszkania.

Grupa Tipmedia
--- Artykuł sponsorowany ---
Podziel się: