Skandal na skalę europejską

  • 27.07.2021, 14:41
  • Jarosław Niestupski
Skandal na skalę europejską Krzysztof Przekop
Mamy Czytelników nie tylko w Augustowie, Warszawie, Gdańsku. Mamy także wiernych Czytelników poza granicami Polski. Jeden z nich napisał ważny tekst w sprawie obwodnicy Augustowa. Warto przeczytać, jak problem ten wygląda z perspektywy północnej Francji. Tekst nie jest krótki, ale warto go przeczytać

 

 

Przedmiot: Projekt realizacji południowo-wschodniej obwodówki miasta Augustowa (woj. Podlaskie) - wskazany przez zleceniodawcę początek realizacji 2022.

 

 

Zleceniodawca (Inwestor): GDDKiA Bialystok

 

Jednostka projektowa: Value Engineering sp. Z.O.O

                                   Aleja Krakowska

                                   02 284 Warszawa

 

Źródła informacji:

SISKOM, GDDKiA aktualności, MW-Kelias Vilnius, SEA Strategic Environmental Assessment Report, U.E: europarl.europa.eu   ec.europa.eu,  augustow.org,  suwalki.info,  Radio  Białystok, Dziennik Powiatowy Augustów, Augustowski reporter

 

 

Exposé w dwóch częściach:

 

I. Obecny kontekst i tło historyczne

II. Streszczenie dostępnych informacji projektu GDDKiA z 2019 roku i stanowisko wobec zagadnienia

 

I.      Kontekst i historia aktualnego rozwiązania drogowego (zachodnia obwodnica Augustowa):

 

1.     Istnieje obecnie zachodnia obwodówka Augustowa łącząca drogi DK8 i S61 biegnące z Augustowa przez Raczki i Suwałki do przejścia granicznego z Litwa w Budzisku. Trasa jest częścią zaprojektowanych i częściowo zrealizowanych europejskich magistrali Via        Baltica i Via Karpatia łączących zachód i południe Europy z krajami bałtyckimi i Finlandia, poprzez Polskę.

       

        Trasa ta uwzględnia unijny projekt realizacji polaczeń drogowych w tej części Europy, mianowicie magistrali Via Baltica w ramach trasy E67 (Praga- Helsinki), której fragmentami są obecnie DK8 i S61,  z będąca już w realizacji Via Karpatia (S19) mająca         połączyć się z E67. Polaczenie tych dwóch magistrali (Via Baltica i Via Karpatia) ma wg. dostępnych informacji zostać umiejscowione w tzw. strefie  « Ełk Południe » poprzez biegnącą z Białegostoku linie S16, aby następnie połączyć się z istniejącą już w miejscowości Raczki S61 biegnąc dalej Via Baltica i biegnącymi obwodnicami Suwałk do przejścia  granicznego z Litwa w Budzisku (a dalej poprzez Litwę, Łotwę i Estonie, do polaczeń promowych z Finlandia).

 

a)     Nota: Obecna zachodnia obwodówka augustowska  jest zrealizowana niepełnie: tylko znikoma jej cześć funkcjonuje w systemie drogowym 2 x 2 (finalna wizja zakłada to rozwiązanie na całej długości), co chwilowo wyłącza ja z ruchu na odcinkach 1 x 2 w     okolicznościach związanych z kolizjami pojazdów. Z tych względów jest oczekiwana, zgodnie z założeniami magistrali E67, realizacja ruchu 2 x 2 na całej długości tej trasy miedzy Augustowem i Suwałkami.

       

 

2.     Krótka historia realizacji istniejącej w.w obwodówki (niezbędna do zrozumienia obecnej sytuacji i nowego projektu GDDKiA z 2019 roku):

 

a)     W związku z zaistniałymi przemianami systemowymi w Europie lat 90, związanymi z upadkiem systemu komunistycznego ZSRR, odtworzeniem państwowości krajów bałtyckich, otwarciem granic i związanymi z tym okolicznościami,  nastąpiło ogromne nasilenie ruchu         drogowego w północno-wschodniej Polsce, a przez to (z powodu istniejącej niedostatecznej infrastruktury drogowej) ruchu ciężkiego sprzętu przez centrum miasta Augustowa skierowanego na kraje bałtyckie.

        Wywołało to protesty mieszkańców przeciwko degradacji środowiska i przestrzeni życiowej spowodowanych przejazdem 24 godz. /24, 7 dni/7 przez centrum miasta.

        Do protestów mieszkańców miasta Augustowa dołączyli się mieszkańcy gminy Augustów jak i gmin sąsiadujących z droga DK 16 w kierunku na miasto Sejny, w kierunku przejścia granicznego z Litwa w Ogrodnikach (a następnie na Wilno). Chodzi tu głownie o gminy Plaska, Giby, Sejny. Albowiem iście eksplodujący na osi DK16 ruch ciężkiego sprzętu stanowił dla tych gmin podobny problem jak miastu Augustów.

 

b)     Zaistniała sytuacja sprawiła, ze w latach 1999-2000 pojawił się plan budowy obwodnicy mający na celu zracjonalizowanie ruchu tranzytowego ciężkich pojazdów typu TIR w wyżej wymienionej strefie i skierowanie go, przez Suwałki na przejście graniczne w      Budzisku.

 

        Odpowiadając na kryzys, Dyrekcja Dróg przedstawiła początkowo 6 głównych wariantów (I, IA, II, IIA, III, IIIA) drogi obwodowej.

        Niestety, w tej napiętej sytuacji, także z punktu widzenia finansowego (albowiem Polska dopiero dźwigała się ze spuścizny poprzedniego systemu i brakowało niezbędnych Państwu funduszy), niemal wszystkie warianty - poza jednym, zakładały jak najkrótsze    rozwiązania, co wiązało się z przecięciem chronionej i cennej przyrodniczo Doliny rzeki Rospudy będącej częścią Puszczy Augustowskiej. Wywołało to liczne i słuszne protesty szeroko wykraczające poza sferę lokalną i regionalną, znajdując oddźwięk na skalę krajową, nie wspominając o protestach organizacji pro-ekologicznych na miejscach ewentualnej realizacji przedstawionych wariantów, znajdujących się w dolinie tej unikatowej rzeki…

 

        Albowiem proponowane początkowo o najkrótszej długości (27 - 32 km) warianty - szczególnie wariant I, ingerowały bezpośrednio w chronione strefy.  Gdyż niestety, wydawało się, że właśnie te szkodliwe dla środowiska naturalnego rozwiązania były preferowane         przez organa administracyjne. Nasilało to tym bardziej skalę wykraczających poza sferę lokalna protestów, gdyż proponowane w ten sposób odwrócenie ruchu ciężkiego z miasta Augustowa i drogi DK16 wiązało się ze zniszczeniem chronionej strefy przyrody, które było i jest także ekonomicznym atutem regionu ze względu na tzw. « zieloną turystykę» - coraz bardziej poszukiwana w Europie - i nie tylko.

 

        Sytuacja ta zbiegła się z utworzeniem europejskich stref chronionej przyrody NATURA 2000 i Dyrektywa Siedliskowa (miedzy innymi art.6 (4) dotycząca Rozwiązań Alternatywnych), jak i przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej w 2005 roku i zobowiązaniem podjętym przez Polskę przestrzegania europejskich zasad dotyczących ochrony środowiska naturalnego.

        W tym samym czasie, sprawa ta zaczęła zataczać coraz szersze kręgi, nie tylko lokalnej ale również polskiej i europejskiej opinii publicznej, ogromnie wyczulonych na ochronę naturalnego środowiska… Nie wspominając o emitowanych na ten temat        informacjach europejskich telewizji (n.p francusko-niemiecka opiniotwórcza państwowa telewizja Arte), które podjęły w tamtych latach temat związany z « augustowską obwodówką»…

 

        Ten podwójny problem, zarówno ekologiczny, jak i społeczny, związany ze zdrowiem, bezpieczeństwem i przyszłością mieszkańców Augustowszczyzny musiał znaleźć rozsądne rozwiązanie. W zaistniałym bowiem wtedy kryzysie (trudno bowiem nie wspomnieć o sytuacji miasta Augustowa zakwalifikowanego od lat jako uzdrowisko), a co za tym idzie także aspekt ekonomiczny związany z turystyka, będąca głównym « płucem » regionu, którego źródłem jest drugie « zielone płuco » jakim jest Puszcza Augustowska.

 

 

c)     Konsekwencja w.w sytuacji i trwających kilka lat protestów było zaadaptowanie 29.12.2009 roku przez RDOS w Białymstoku wariantu IIIA.

        Wariant ten przyjął ominiecie Doliny Rospudy i obszarów zaklasyfikowanych w obrębie Natura 2000 i przyjął rozwiązanie opisane w punkcie 1 w.w.

 

        Rozwiązanie to pozwoliło na definitywne uregulowanie opisanego wieloletniego problemu i zażegnanie kryzysu, włącznie z europejskim ekologicznym skandalem, zachowując całkowicie tereny Puszczy Augustowskiej w obszarze Natura 2000. 

        Jeśli chodzi o przebiegającą przez Puszcze Augustowska drogę DK16 biegnącą przez gminy Plaska, Giby i miasto Sejny, wycofanie z niej ciężkiego ruchu z przejścia granicznego w Ogrodnikach na kierunek Budzisko, pozwoliło na zwiększenie bezpieczeństwa        zarówno mieszkańców jak i prezerwacje warunków naturalnych zgodnie z przyjętymi przez Polskę zobowiązaniami wobec unijnych zasad. Poza tym, umożliwiło to zachowanie w dobrym stanie technicznym tejże DK, wydatnio zmniejszając koszty jej utrzymania. Dzięki temu obecnie stan tej drogi daje zupełna satysfakcję użytkownikom i nie wymaga, w stosunku do istniejącego na nim ruchu gruntownych remontów - w każdym razie z oceny codziennego użytkownika.

 

d)     Siec drogowa ze strony sąsiadującej Litwy

        W związku z europejskim założeniem przeprowadzenia ruchu drogowego poprzez planowaną Via Baltica i przejście graniczne Polska-Litwa w Budzisku (zob. E67 i połączenia z nią Via Karpatia),władze litewskie zrealizowany magistrale A16 łącząca ich stolice Wilno poprzez Mariampol z trasa Via Baltica . Pozwoliło to państwu litewskiemu i regionowi Wilna na szybkie i bezpieczne polaczenie z przyszłymi trasami szybkiego ruchu drogowego E67 i Via Karpatia. Ze strony litewskiej kwestia regulacji ciężkiego ruchu drogowego została w ten sposób rozwiązana odciągając ruch drogowy z przejścia granicznego w Ogrodnikach kierując go na magistrale A16.

        A ruch w kierunku Ogrodnik został oddany na użytek pojazdom lekkim (a co za tym idzie, została do tego przystosowana infrastruktura drogowa).

 

e)     Nota bene historyczne podkreślające podstawę atrakcyjności turystycznej Augustowszczyzny (bezpośrednio zależnej od jakości istniejącej przyrody).

 

          Warto przypomnieć o walorach wypoczynkowych, więc ekonomicznych regionu Augustowa dostrzeżonych i docenionych już na początku XX wieku - miedzy innymi w latach 1920-30 i odzwierciedlonych poprzez następujące realizacje:

 

1. Dom Wypoczynkowy nad jeziorem Neckiem zainaugurowany w maju 1939 na cel Żeglarskich Mistrzostw Europy, luksusowy wówczas obiekt, dzieło światowej sławy architekta Macieja Nowickiego (twórcy Dorton Arena w Raleigh, współtwórcy siedziby ONZ i innych kreacji, kolegi Le Corbusiera), obiekt istniejący do dziś (dawne PTTK, obecnie Hetman)

 

2. Oficerski Yacht Club R.P nad jeziorem Białym, dzieło architekta Juliusza Nagórskiego, ekskluzywny obiekt oddany do użytku w 1935 roku, istniejący do dzisiaj i funkcjonujący.

 

3.  Willa Prezydenta Mościckiego na półwyspie Dąbek nad jeziorem Białym, niestety już nie w swej oryginalnej krasie.

 

Lecz nawet lata powojenne świadczyły o wyjątkowej atrakcyjności regionu: stworzenie uzdrowiska i uzyskanie mających swe źródło w podziemiach Puszczy Augustowskiej wody mineralnej; słynnej « Augustowianki », nie wspominając o innych związanych ze środowiskiem naturalnym realizacjach, dawniej czysto ekonomicznych z założenia, a obecnie turystycznych, jak zabytkowy XIX wieczny Kanał Augustowski, które obecnie podkreślają turystyczną, czyli także ekonomiczną wartość regionu, którego bijącym sercem jest Puszcza Augustowska

 

        W konkluzji części pierwszej można więc śmiało stwierdzić, że wybrane w 2009 roku przez państwo polskie wyjście z kryzysu związanego z problematyką tak zwanej « augustowskiej obwodnicy» znalazło pozytywne rozwiązanie, pozwalające zachować i zabezpieczyć zarówno interesy mieszkańców regionu, miasta Augustowa, jak i zachować unikalną, nieskazitelną naturę będąca częścią Narodowego Dobra. Opinia nie może więc być inna jak pozytywna wobec przytoczonych faktów, stwierdzając  bez    wahania, ze w tym wypadku polska administracja stanęła na wysokości zadania, nawet jeśli pełne wykończenie istniejącej zachodniej« obwodówki» na trasę typu 2 x 2 na całej jej długości jest jeszcze przed nami.

       

       

        Nota:

        Na tym etapie należy także zwrócić uwagę, że społeczeństwo miasta Augustowa i szerzej pojętej Augustowszczyzny - bezpośrednio zainteresowanych rozwojem sieci drogowej regionu, nie jest stroną manifestującą jakąkolwiek potrzebę realizacji nowych      « obwodówek » miasta Augustowa (tym bardziej na niezwykle cennej przyrodniczo i turystycznie stronie wschodniej miasta Augustowa), czy przekształceń na ruch ciężki drogi DK16.

        Wprost przeciwnie! Od lat wyrażane są przez mieszkańców opinie na celowość usprawnienia istniejącej zachodniej obwodnicy na bezpieczny ruch dwukierunkowy 2 x 2 na całej długości i jak najszybsze ukończenie trasy Via Baltica, nie wspominając o        zmodernizowaniu i zapewnieniu bezpieczeństwa na trasie Augustów-Białystok (stolicy Województwa). Gwoli ścisłości, trzeba także przypomnieć, że strona litewska kwestie własnych sieci drogowych dotyczące tej strefy już rozwiązała. Więc nawet, jeśli pewne hipotetyczne ambicje dotyczyłyby ukontentowania sąsiada,  budowa nie chcianych przez mieszkańców Augustowszczyzny drogowych rozwiązań, ani promowanych przez zagranicznego sąsiada, tego typu projekty mogły by się zrealizować jedynie na niekorzyść     własnego polskiego obywatela - kosztem Skarbu Państwa.

        Należy także podkreślić zły stan dróg podrzędnych w regionie i to nie tylko typu szutrowych, łączących ze sobą oddalone gminy, a które wymagają pilnie modernizacji aby ułatwić życie codzienne mieszkańców. Wołanie mieszkańców, chociażby do GDDKiA, o wypełnienie tych potrzeb - bynajmniej nie naruszających istniejącego naturalnego środowiska, jak do tej pory, często odbija się głuchym echem. 

        Tworzenie bowiem rozwiązań przekształcających za wszelka cele, okolice miasta Augustowa i sąsiednich gmin na peryferie typu « Berliner Ring » czy też paryskiego « Boulevard périphérique » nie wydaje się uzasadnione z punktu widzenia, co najmniej, ekonomicznego.

 

II.     2019 - 2020 Projekt GDDKiA realizacji nowej południowo-wschodniej obwodnicy Augustowa.

 

1.     Pierwsze informacje dotyczące projektu południowo wschodniej « obwodówki » zostały przekazane opinii publicznej w końcu 2019 roku

a)     Projekt miałby być  związany z « Rządowym Programem 100 obwodnic »

b)     Oto co głoszą administracyjne komunikaty: « Powstanie drugiej obwodnicy wymuszone jest remontem drogi DK16 na odcinku od Augustowa do granicy z Litwą. Według planów GDDKiA modernizacja trasy zakończy się w 2022 roku, a budowa objazdu miasta w 2025 »

        Wiąże się to z poszerzeniem nawierzchni na całej długości drogi do 7 m szerokości i przystosowaniem jej do ruchu ciężkiego (nośność 11,5 t na os pojazdu).

        Droga miałaby być typu 1x2 dwukierunkowa.

c)     Na tym stadium GDDKiA przekazało publiczności 6 wariantów dotyczących południowo-wschodniej « obwodówki » miasta Augustowa z jej bezpośrednim połączeniem z drogą numer 8 (z Białegostoku).

        Warianty te zakładały miedzy innymi przejazd w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących dzielnic mieszkalnych (n.p dzielnica Ustronie), czyli ponowny przejazd przez miasto - wyłączając z ruchu jego centrum.

        Warianty te zakładały także bezpośredni przebieg wzdłuż przylegającego do miasta jeziora Sajno (strefa ciszy) od strony północno-zachodniego brzegu jeziora lub od strony przeciwnej południowej i łączącym się z tym w obu wypadkach wyrębem lasu należącego do obszaru Puszczy Augustowskiej Natura 2000!

d)     Dalszy przebieg połączenia nowej obwodnicy z DK16 jest usytuowany w odległości kilku kilometrów od miasta miedzy miejscowością Przewieź i Augustowem.

 

2.     Zaprezentowanie tego planu wywołało zdecydowany sprzeciw mieszkańców zarówno miasta Augustowa, gminy Augustów jak i położonych od strony wschodniej, miedzy innymi wzdłuż DK16 gmin Plaska, Giby, miasta i gminy Sejny.

 

a) W bardzo krótkim czasie zebrano ponad 3000 podpisów protestacyjnych z jasnym przekazem ze strony zainteresowanych « NIE, dla każdego z sześciu wariantów, NIE, dla obwodnicy ».

        Został zawiązany także w Augustowie Obywatelski Komitet Protestacyjny złożony z dawnych samorządowców i działaczy społecznych, sprzeciwiający się nowej obwodnicy.

 

3.Jednocześnie władze Sejn zaapelowały do GDDKiA o zrealizowanie sprawnego i bezpiecznego drogowego połączenia miasta Sejny z Suwałkami, aby w ten sposób polepszyć i usprawnić połączenie obu miast i jednocześnie umożliwić Sejnom łatwy dostęp do budującej się Via Baltica, co pozwoliłoby gminie Sejny na ułatwienie rozwoju ekonomicznego, bez ingerencji w obszary cenne przyrodniczo. Niestety ta propozycja nie znalazła żadnego konstruktywnego echa… GDDKiA w szybkim tempie odrzuciło tę ewentualność.

 

4.Niemalże natychmiast, jeszcze w lutym roku 2020 burmistrz miasta Augustowa przedstawił, bez konsultacji miedzy ratuszem miasta Augustowa a gminą Augustów - nie wspominając o zainteresowanych tą sprawa innych gminach (Plaska, Giby, Sejny), autorski projekt nowego « burmistrzowskiego » wariantu, a mianowicie:

 

Realizacja południowej odleglej od miasta obwodnicy o długości niemal 20 km (17 wg burmistrza), polegającej na budowie całkowicie nowej, nie istniejącej nawet w zarysie nowej obwodówki łączącej drogę numer 8 od wsi Zielone z drogą DK16 w miejscowości      Dalny Las (gmina Płaska), w sąsiedztwie bezpośrednim jeziora Serwy! Ponadto, wariant ten przecina w sercu Puszczy zabytkowy Kanał Augustowski zmuszając do konstrukcji mostu…

 

        PROBLEM: Proponowany wariant przebiega przez serce Puszczy Augustowskiej Natura 2000 i wymaga na całym odcinku, bez wyjątku, wyrębu istniejącej Puszczy, czyli dziesiątek hektarów chronionego lasu !!!

 

        Należy przy tym przypomnieć, ze Polskę obowiązuje, od jej akcesji do U.E, « Dyrektywa Siedliskowa »  w stosunku do ochrony środowiska Natura 2000, w której skład wchodzi Puszcza Augustowska. 

        « Natura 2000 legislation. Article 6 of the Habitats Directive » jest całkowicie jasny co do tego zagadnienia. Tym bardziej, że została ta dyrektywa wzmocniona w odpowiedzi na raport Parlamentu Europejskiego z 2009 roku tworząc w jego wyniku tzw. « Special Area of Conservation » w ramach europejskiego « Challenge for U.E biodiversity ». A obszary Natura 2000 są integralna częścią właśnie tych stref.

        I dotyczy to także naszego Kraju, w tym Puszczy Augustowskiej.

 

5.Nalezy także wspomnieć o odbytym przez burmistrza Augustowa, wójta gminy Sztabin (?) i sekretarza gminy Plaska, spotkania z GDDKiA Białystok i przedstawicielami firmy Value Engineering, gdzie sugerowano połączenie DK16 z Via Baltica! Można się         zastanowić, jaki był właściwy cel, w obliczu wyżej wymienionych faktów, tego spotkania? Zaznaczyć trzeba nieobecność na tym spotkaniu przedstawicieli gmin Giby i Sejny  (z jakich powodów?) - obecność  wójta Augustowa pozostaje do ustalenia, jak i dostęp do protokołu (jeśli taki istnieje) tego spotkania.

 

  1. Jednocześnie rozpoczęła się ze strony Urzędu Miasta Augustów i większościowych radnych burmistrza lokalna kampania « promocyjna » popierająca proponowany przez niego autorski w.w wariant.

 

6.     W roku 2021 GDDKiA za pośrednictwem firmy warszawskiej Value Engineering z.o.o przedstawiło, tym razem, 3 warianty (w tym  2 nawiązujące do poprzednich przedstawionych w 2020 roku wariantów i autorski wariant augustowskiego burmistrza).

 

a)     Będąca większością grupa radnych « Nasze Miasto », z której wywodzi się burmistrz, poparła na sesji Rady miasta wariant burmistrza, przy sprzeciwie pozostałych radnych miejskiej opozycji pochodzących z różnych politycznych ugrupowań (zarówno tych sprzyjających obecnym władzom państwowym jak i tych pozostających w politycznej opozycji). 

b)     Z inicjatywy Ratusza zebrano nowych kilka tysięcy podpisów mieszkańców miasta Augustowa przeciwko przebiegu nowej obwodnicy w sąsiedztwie dzielnic mieszkalnych, przy udziale 30 osobowego nowo utworzonego « Komitetu mieszkańców Augustowa »      zrzeszających niemal wyłącznie rezydentów dzielnicy Ustronie (30 osób) - najbardziej dotkniętych 2 wariantami GDDKiA i popierającymi wariant burmistrza. Jednym z głównych argumentów był powtarzany  przez Ratusz slogan « Nie, powrotowi Tirów na ulice » przypominający instynktownie mieszkańcom sytuacje w.w z przełomu lat 90 - 2000. Co można interpretować następnie epidemicznymi reakcjami osób wrażliwszych, typu wszystko lepsze, aby nie to - wszystko więc, włącznie z « autorskim wariantem » burmistrza miasta.

 

7.     Niemalże « ad hoc » została zorganizowana przez firma Value Engineering internetowa ankieta dotyczącą projektu (z możliwością kopii internetowego formularza i odesłania go poczta) i wyrażenia opinii o 3 proponowanych nowych wariantach.

        Niestety ankieta nie brała pod uwagę 4ej możliwości, mianowicie « Sprzeciwu realizacji jakiejkolwiek nowej obwodowce Augustowa i transformacji DK16 ». A ta możliwość została jasno wyrażona przez mieszkańców Augustowszczyzny na początku 2020 roku, i nie      została zupełnie wzięta pod uwagę w kwestionariuszu firmy Value Egineering!!!

        Timing odpowiedzi na ankietę został arbitralnie określony na termin miedzy 6 i 20 maja 2021 roku. A wiec jedynie 14 dni pozostawionych zainteresowanym na wyrażenie opinii !!!!!

        Nasuwa się więc następne pytanie, które należy zadać. A jest  ono następujące: jakimi kanałami poinformowano mieszkańców o istnieniu owej ankiety i czy im umożliwiono wyrażenie ich opinii w satysfakcjonujących warunkach?

 

a)     Biorąc pod uwagę ważność tego projektu dla mieszkańców Augustowszczyzny jest zastanawiający sposób organizowania społecznych konsultacji w świetle wyżej wymienionych procedur inwestora…

        Dla przykładu, abstrahując od zobowiązań związanych z polskim prawem administracyjnym, w innych krajach Unii europejskiej (przykład Francji), inwestycje zarówno prywatne, jak i państwowe realizowane na tzw. domenie publicznej mające skutki dotyczące sfery życia mieszkańców, podlegają uprzednim ankietom dostępnym zainteresowanym mieszkańcom, kierowanym przez niezależnego « komisarza » z przedstawieniem w detalach projektu. Ankiety te są ogłaszane tak aby o ich istnieniu, każdy (nie tylko      przysłowiowy internauta) mógł wiedzieć. Trwają one minimum (np. w przypadku projektów angażujących bezpieczeństwo zdrowotne itp) kilka miesięcy odnośnie konkretnej opcji, z organizowanymi zebraniami publicznymi « inwestorów » z publicznością,         skrupulatnym skompletowaniem wszystkich zebranych opinii i następnie przekazaniem ich kompetentnym urzędowym decydentom z możliwością odwołania prawnego, od podjętych decyzji, stron czujących się poszkodowanymi.

 

        Nie chodzi tutaj o przedstawianie scenariusza przysłowiowego «lepiej tam gdzie nas nie ma » ale o postawienie pytania; czy obywatelskie prawa mieszkańców Augustowszczyzny są w tym zagadnieniu wystarczająco przestrzegane i czy też jest im okazany zwykły respekt należny obywatelowi?

        Ilu bowiem mieszkańców zdołało, w ramach tej ankiety, wyrazić swe opinie? Poza tym jaka wartość prawna posiada owa ankieta?

 

8.     Po zapoznaniu się z nowymi 3 wariantami wszystkie zainteresowane bezpośrednio projektem gminy Augustowszczyzny: gmina Augustów, gmina Plaska, gmina Giby, gmina Sejny, zdecydowanie sprzeciwiły się, ustami ich przedstawicieli, wszystkim trzem nowo zaproponowanym wariantom.

        Ponadto przedstawiciele tych gmin wyrazili głębokie ubolewanie, że augustowski Ratusz nie skonsultował z nimi swego autorskiego projektu, zostawiając je same na pastwę negatywnych skutków projektu GDKKiA….

 

9.     Projekt ten spotyka się także z negatywną opinia Lasów Państwowych wyrażona miedzy innymi przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Augustów.

a)     Zamierzenia GDDKiA grożą zniweczeniem wieloletnich wysiłków Lasów Państwowych dotyczących racjonalnej gospodarki zasobami leśnymi jak i ochroną Lasów Państwowych, ochroną flory i fauny, opieki nad żyjącymi w Puszczy rzadkimi gatunkami zwierząt i ptaków: rysie, łosie, jelenie, sarny, wilki, introdukcja żubra, głuszca….

 

Nota: Na pytanie, jakie mogą być skutki np. spowodowanego wypadkiem pożaru transportu materiałów łatwopalnych w sezonie suchego augustowskiego lata w sercu Puszczy Augustowskiej, chyba lepiej nie odpowiadać. A nowa « magistrala » drogowa jedynie tego typu ryzyko może wywołać…

         Czy trzeba również dodawać wpływ na florę użytych do utrzymania drogi (np. zimą) substancji typu sól, czy pyłów pochodzących z eksploatacji pojazdów (pyły hamulcowe, spaliny….)

 

10.   Jest zastanawiające, że związane z Ratuszem augustowskim media (Augustowski Reporter) głosiły w artykule « Skazani i działalność proekologiczna » z 19 maja 2021  roku, że « ochrona środowiska naturalnego od lat jest uważana za temat priorytetowy », a podejście do tego samego zagadnienia jakim jest ochrona środowiska przez augustowski Ratusz jest jednocześnie diametralnie rożna jeśli chodzi o autorski wariant obwodówki przewidujący wyrąb terenów Natura 2000 i dalsze skutki…

 

11.   Obecnie (czerwiec 2021 roku), zamierzenia GDDKiA postępują naprzód, via działanie jednostki projektowej Value Engineering:

 

        Etap 1 « Uproszczone studium korytarzowe » przyjęte 28.07.2020 (wybrane korytarze I, III i V)

        Etap 2 « Analiza i prognoza ruchu STES-I » opracowanie przyjęte przez DSS 11.12.2020

        Etap 3 « Materiały do audytu BRD do STES-I opracowywanie oraz pozyskiwanie danych od zarządów droga, w trakcie

        Etap 4 « Inwentaryzacja przyrodnicza - pełna roczna », wykonawca przeprowadza inwentaryzacje

 

12.   W udzielonych mediom wywiadach obecny burmistrz Augustowa użyl formuły następującej: « zrealizowanie obwodnicy jest nieuniknione ». Nasuwa się kolejne pytanie, skąd ta pewność? I w czyim interesie ma być zrealizowana owa « nieunikniona » inwestycja       bez wątpienia odciągająca z państwowego budżetu środki finansowe na realizacje strategicznych, na skalę krajową i europejską, inwestycji jakimi jest miedzy innymi finalizacja Via Baltica, nie wspominając o potrzebach komunikacyjnych mieszkańców regionu, dla których modyfikacja DK16 nie jest absolutnie priorytetem.

        Wtórował obecnemu burmistrzowi jego najbliższy współpracownik ogłaszając, że w świetle unijnych zobowiązań « nie ma innego wyjścia, jak realizacja dodatkowej obwodnicy ».

        Lecz nasuwa się, w świetle wymienionych faktów, następne pytanie: konkretnie jakich europejskich dyrektyw czy zobowiązań? Albowiem próżno szukać tego typu « nakazów » zarówno w źródłach pochodzących z publikacji Komisji Europejskiej czy też europejskiego Parlamentu…

        Natomiast dane dotyczące projektów magistrali drogowych typu E67, jak i projektów przyszłych polaczeń kolejowych są dostępne - nie wspominając o « Dyrektywie siedliskowej » U.E, czy tez nowych ankietach 2021 roku dotyczących obligacji pozyskiwania i odnawiania skazanych eksploatacja terenów aby przywracać im zadowalający biologicznie stan.

        Tym bardziej, ze nikt odpowiedzialny nie wspomina o « nieuniknionej » nieodwracalności destrukcji nieskazitelnych obszarów objętych specjalnym statusem Natura 2000!!!

 

        Ale, jak niedawno wyraził się sam włodarz Augustowa odnośnie jego wariantu - o pozostałych 2 wariantach GDDKiA nie wspominając: « ma biec drogami leśnymi, a więc tak dużo wycinki nie będzie »!!!

 

        Więc na konkluzję, można jedynie stwierdzić, ze nadchodzi nowy ekologiczny skandal z udziałem Polski. I to na skale europejska. Skandal, skrupulatnie przygotowany przez krajowe instytucje i pewnych reprezentantów samorządowych.

        Jak może się ten rodzący skandal odbić, w kontekście nadchodzącego « zielonego ładu » i przyjętych, a zawarowanych pewnymi warunkami, europejskich funduszy post-epidemicznej odbudowy, na przyszłych stosunkach Polski z U.E lepiej nie wspominać.

        A o Augustowianach, bowiem nie tylko o mieście Augustowie mówimy, lecz o Augustowszczyźnie, nikt zdaje się nie pamiętać….

        I jedno jest pewne: skandal będzie i nie uda się go zwyczajnie pozamiatać pod przysłowiowy dywan.

 

       

 

         

       

 

 

 

       

                 

 

 

 

Jarosław Niestupski

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (3)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu dziennikpowiatowy.pl.z siedzibą w Augustowie, ul. Młyńska 34 jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
normalny
normalny 28.07.2021, 16:53
Jesli ta obwodnica ma powstać to tylko wariant burmistrza, bo nie wyobrazam sobie ruchu Tirów na odcinku pomiędzy Augustoerm a Przewięzią. Zresztą nawet w tym wariancie nie wyobrażam ruchu przez Giby ,Frącki czy Macharce. Najlepiej zeby w ogóle nie powstała ale niestety świat kroczy do przodu....
Ghc
Ghc 28.07.2021, 22:46
Ja bym chciał obwodnice bez Tirów, bo wtedy turyści z płaskiej, serw itd szybciej by wyjechali i nie blokowali miasta, ale to raczej dodatkowa ulica niż obwodnica. A tak wieczny kotek aż do PKP
BAU
BAU 29.07.2021, 10:42
Temu właśnie powinna służyć południowa obwodnica Augustowa . Ruch lokalny, turystyczny , dostawy z wyłączeniem TIRów, tak jak do tej pory . Jeżeli zostanie puszczony ruch tranzytowy to będzie więcej szkody niż pożytku.

Pozostałe