Łańcuch ludzi dobrej woli wciąż działa

  • 06.05.2021, 10:11
  • Krzysztof Przekop
Łańcuch ludzi dobrej woli wciąż działa
Dwa miesiące temu zamieściłem w PP tekst pod krótszym tytułem bez słów „wciąż działa”. A teraz mogę je dodać: wciąż działa. Szukajmy dobrych wiadomości o tym, co się dzieje w Augustowie, szukajmy łańcuchów ludzi dobrej woli i po prostu twórzmy je sami. Jak widać czasem to się udaje. Oby tak dalej!

List do redakcji

1. Na początku było porozumienie między Moniką Rowińską, Ewą Łukaszewicz i niżej podpisanym w sprawie wyróżnienia artystycznego małżeństwa, jakiego w historii Augustowa nie mieliśmy: Janusza Michałowskiego i Izabelli Cywińskiej. Monika Rowińska błyskawicznie napisała tekst, który obejmował wszystkie pola aktywności artystycznej i społecznej Małżeństwa Artystycznego (teatr, film, literatura, dary lamp na aukcję WOŚP, promocja książki autobiograficznej I. Cywińskiej) oraz ich wieloletnie związki z Augustowem.

2. Uznaliśmy tekst Moniki za znakomity i zaakceptowaliśmy go jako uzasadnienie formalnego wniosku do Konwentu przyznającego Medal za Zasługi dla Rozwoju miasta Augustowa.

3. Zgodnie z regulaminem wniosek mieszkańców musi przedstawić reprezentant rady miasta. Nasz wniosek dzięki życzliwości radnej Magdy Śleszyńskiej trafił na posiedzeniu Konwentu w wymaganym terminie.

4. Konwent Medalu (w składzie m. in. Burmistrz, Przew. Rady Miasta, radna M. Śleszyńska) zaakceptował wniosek bez głosu sprzeciwu.

5. Na sesji Rady miasta 29.04.2021 burmistrz Mirosław Karolczuk zaproponował radzie podjęcie uchwały zgodnie z decyzją Kapituły Konwentu, przedstawiając fragmenty uzasadnienia. Przed głosowaniem radna Magda Śleszyńska poinformowała radę, że wnioskodawcami są mieszkańcy Augustowa (wymieniła nazwiska) a ona jako radna była pośrednikiem zgodnie z wymaganiami regulaminu. Głosu sprzeciwu nie było, co nie jest częstym zjawiskiem w naszej radzie. Po decyzji Konwentu i uchwale Rady Miasta wniosek trojga mieszkańców stał się prawem.

6. Zgodnie z regulaminem, wręczenia Medalu Laureatom dokona Przewodnicząca Rady Miasta Alicja Dobrowolska lub osoby przez nią delegowane. Czekamy na wybór czasu i miejsca.

7. Jako jeden z wnioskodawców zawiadomiłem telefonicznie Izabellę Cywińską i Janusza Michałowskiego o uchwale Rady Miasta. Po kilku godzinach otrzymałem pisemne podziękowanie skierowane do wszystkich, którzy przysłużyli się przyznaniu Medalu (tekst od Laureatów poniżej).

7. Miało jeszcze jedno pozytywne wydarzenie, tym razem poza Augustowem. Pan burmistrz Mirosław Karolczuk złożył 18-go lutego wizytę przyszłym Laureatom w ich mieszkaniu w Warszawie na Starym Mieście. Była okazja do poznania się, były augustowskie prezenty od Burmistrza i pamiątkowe zdjęcia. I najważniejsze: obietnica godnego eksponowania w Augustowie kolekcji zabytkowych lamp, którą kolekcjoner Janusz Michałowski wielkodusznie przeznaczył rodzinnemu miastu. Przed nami podpisanie umowy między Kolekcjonerem i Urzędem Miasta.

PS. Nie zwlekajmy z nagradzaniem tych, którzy na to zasługują. Wyróżniajmy godnych tytułu Ambasadora Augustowa (ostatnio Burmistrz Mirosław Karolczuk uhonorował takim tytułem poetkę Janinę Osewską: gratulacje Wierszarce!). Pamiętajmy o godnym docenieniu wszystkich, którzy przyczyniają się do dobrej sławy naszego Królewskiego Grodu.

Bogdan Falicki,

Ewa Łukaszewicz,

Klub Augustowian i Suwalczan w Warszawie

PODZIĘKOWANIE LAUREATÓW

To wielka radość otrzymać od swego ukochanego miasta takie wyróżnienie:

„Zasłużony dla Rozwoju Królewskiego miasta Augustów”. Obojgu nam daliście Państwo wielką satysfakcje, tym większą, że Augustów jest miastem KRÓLEWSKIM.!! Pięknym, ale może być jeszcze piękniejszym, jeszcze bardziej zielonym, jeszcze bardziej ukwieconym, z tajemniczymi latarniami, które świecą jakby poeta je zapalał każdego wieczoru.

Dziękujemy: Panu Burmistrzowi Augustowa Mirosławowi Karolczukowi,

Szanownej Kapitule oraz wnioskodawcom: Ewie Łukaszewicz, Monice Rowińskiej i Bogdanowi Falickiemu.

Izabella Cywińska i Janusz Michałowski

Warszawa-Augustów

IV. 2021.

Uchwała Konwentu i Rady

Do Konwentu Medalu do rozpatrywania wniosków o nadanie Medalu „Za zasługi dla miasta Augustowa” wpłynął wniosek Pani Radnej Magdaleny Śleszyńskiej o przyznanie medalu „Za zasługi dla miasta Augustowa” Państwu Januszowi Michałowskiemu i Izabelli Cywińskiej. Z wnioskami o następującej treści zwróciła się grupa mieszkańców Augustowa:

"Przedkładamy wniosek o nadanie medalu "Za zasługi dla miasta Augustowa" Panu Januszowi Michałowskiemu - urodzonemu w Augustowie wybitnemu aktorowi teatralnemu i filmowemu. Współpracował m.in. z Wojciechem Jerzym Hasem, Tadeuszem Konwickim, Izabellą Cywińską, Juliuszem Machulskim, Maciejem Wojtyszką, Jerzym Antczakiem, Stanisławem Różewiczem. Stworzył wybitne kreacje w filmach, w Teatrze Telewizji, Teatrze Polskiego Radia oraz na deskach: Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie, Teatru Polskiego w Poznaniu, Teatru im. Horzycy w Toruniu, Teatru im. Wojciecha Boguszewskiego w Kaliszu, Teatru Nowego w Poznaniu, Teatru Ateneum w Warszawie, Teatru Współczesnego w Warszawie.

Został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką 1000-lecia Państwa Polskiego, Odznaką „Zasłużony Działacz Kultury", Odznaką Honorową Miasta Poznania.

Pan Janusz Michałowski w Augustowie spędził dzieciństwo i młodość, jest absolwentem I Liceum Ogólnokształcącego im. Grzegorza Piramowicza w Augustowie. Po maturze wyjechał na studia na Wydziale Aktorskim Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie, a po ich ukończeniu rozpoczął karierę aktorską. Mimo wielu sukcesów zawodowych i mimo tego, że większość życia spędził poza swoim rodzinnym miastem, nigdy się swojego pochodzenia z małego miasteczka nie wstydził, przeciwnie:

w wywiadach chętnie wspomina Augustów i augustowskich nauczycieli, którzy dostrzegli w nim zalążki aktorskiego talentu. Nigdy też nie stracił kontaktu z miejscem swojego urodzenia, co roku spędza wakacje w Augustowie w rodzinnym domu przy ulicy Kościuszki. Razem z żoną Izabellą Cywińską pieczołowicie ten ponad 150-letni drewniany dom wyremontowali, przywracając mu pierwotny, tradycyjny charakter. Goszczą w nim ludzie ze świata kultury. Pani Izabella Cywińska twierdzi, że jej mąż nie wytrzymałby życia bez ciągłych powrotów do Augustowa.

Pan Janusz Michałowski chętnie wspiera organizowane przez augustowian akcje charytatywne, kilkakrotnie przekazał na aukcje augustowskiego sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy cenne zabytkowe lampy naftowe ze swojej bogatej prywatnej kolekcji. Planuje też przekazanie całej kolekcji lamp w darze miastu Augustów, o ile jego włodarze znajdą dla tej kolekcji odpowiednie miejsce.

To zaszczyt dla naszego miasta, że reprezentuje je jeden z najwybitniejszych polskich aktorów o imponującym dorobku zawodowym."

"Przedkładamy wniosek o nadanie medalu „Za zasługi dla miasta Augustowa" Pani Izabelli Cywińskiej - wybitnej reżyserce teatralnej i filmowej, minister kultury i sztuki w gabinecie premiera Tadeusza Mazowieckiego, dyrektor teatrów: Teatru im. Wojciecha Boguszewskiego w Kaliszu, Teatru Nowego w Poznaniu, Teatru Ateneum w Warszawie; zaangażowana w działalność opozycyjną i internowana w stanie wojennym; odznaczona: Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu "Za zasługi dla Litwy", Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” oraz wyróżnionej Tytułem honorowego obywatela Poznania. 

Pani Izabella Cywińska jest związana z Augustowem od lat 60-tych jako żona wybitnego aktora augustowianina Janusza Michałowskiego. Augustów nazywa swoją drugą małą ojczyzną. Kocha augustowską przyrodę i ludzi.

Wspomina o Augustowie w wywiadach prasowych, radiowych, telewizyjnych. Poświęciła naszemu miastu cały rozdział w swojej książce biograficznej "Dziewczyna z Kamienia". Jest miłośniczką tradycyjnej drewnianej architektury Augustowa. Wspólnie z mężem wyremontowała drewniany dom rodziny Michałowskich przy ulicy Kościuszki w Augustowie, przywracając mu pierwotny charakter sprzed ponad 150 lat. O tym domu mówi, że to jej azyl. Przyczyniła się do kulturalnego rozwoju Augustowa. To z inicjatywy Izabelli Cywińskiej, jako ministra kultury i sztuki

Miejska Biblioteka Publiczna w Augustowie, na początku lat 90-tych, otrzymała swoją nową stałą siedzibę przy ulicy Hożej. Wcześniej, począwszy od 1945 roku, biblioteka często zmieniała swoją lokalizację, udostępniając księgozbiór w ciasnych, nieprzystosowanych do jej działalności lokalach.

Pani Izabella Cywińska wielokrotnie brała udział w wydarzeniach literackich i uroczystościach w augustowskim domu kultury, bibliotekach i w I Liceum Ogólnokształcącym. Z wielką życzliwością odpowiedziała na zaproszenie Augustowskich Placówek Kultury i wystąpiła jako gość w spotkaniu poświęconym jej życiu i twórczości, nie przyjmując należnego w takich wypadkach honorarium.

Augustów może być dumny z ambasadorki będącej jedną z najwybitniejszych polskich osobowości świata kultury".

Konwent Medalu na posiedzeniu w dniu 14 kwietnia 2021 r. dokonał analizy przedmiotowego wniosku i postanowił jednogłośnie 5 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się zaopiniować pozytywnie nadanie Medalu "Za zasługi dla miasta Augustowa" Państwu Januszowi Michałowskiemu i Izabelli Cywińskiej.

Uchwała Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie nadania medalu "Za zasługi dla miasta Augustowa"

Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

Nadać medal „Za zasługi dla miasta Augustowa” Państwu Januszowi Michałowskiemu i Izabelli Cywińskiej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Miejskiej w Augustowie

Alicja Dobrowolska

 

Krzysztof Przekop

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu dziennikpowiatowy.pl.z siedzibą w Augustowie, ul. Młyńska 34 jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe