Usługi elektryczne w Warszawie, Gdańsku czy Opolu – opodatkowanie wszędzie takie samo?

  • 09.01.2019, 13:00
  • Grupa Tipmedia
Usługi elektryczne w Warszawie, Gdańsku czy Opolu – opodatkowanie wszędzie…
Kwestia podatków i obowiązków związanych z ich odprowadzaniem nie jest taka łatwa jak mogłaby się wydawać. Wbrew pozorom, mało jest osób, które biegle poruszają się w prawie podatkowym i rzeczywiście znają się na rzeczy. Często jesteśmy zmuszeni do skorzystania z porady specjalisty zajmującym się właśnie prawem podatkowym i obowiązującymi aktualnie zasadami, które – jak wiadomo – bywają zmienne.

Wykonywanie usług elektrycznych, które opierają się na robotach instalacyjnych elektrycznych mogą być opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Takie opodatkowanie obejmuje także między innymi przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej. Zasada ta sprawdza się tylko wtedy, gdy działalność prowadzona jest na zasadach spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych.

Przepisy prawa dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osób fizycznych traktują w ten sposób: osoby fizyczne, osiągające przychody z pozarolniczej działalności, mają prawo wyboru i opłacać taki podatek w dwóch dostępnych formach – albo ryczałtu od przychodów ewidencyjnych, albo karty podatkowej.

Nie ma znaczenia, gdzie miejsce odprowadzania podatku – czy w Lublinie, czy w Sopocie, czy w Warszawie. W całej Polsce obowiązują takie same zasady. (Sprawdź tutaj, jeśli chcesz skorzystać z usług elektrycznych w Warszawie: https://www.proservice24h.pl/elektryk-warszawa.html). Podatek zryczałtowany odprowadza się bez pomniejszenia przychodu o koszty uzyskania. W tej kwestii usługi elektryczne zaliczają się do robót budowlanych, czyli można je właśnie takim podatkiem objąć. Do rozliczania się w formie zryczałtowanego podatku dochodowego w postaci karty podatkowej są zobowiązane osoby, które prowadzą działalność usługową lub wytwórczo-usługową. Nic nie dzieje się samoczynnie jednak. Pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy należy osobiście złożyć naczelnikowi odpowiedniego dla miejsca zamieszkania urzędu skarbowego. Jeżeli do dnia 20 stycznia bieżącego roku podatnik nie złoży deklaracji, przyjmuje się z góry, że prowadzi działalność opodatkowaną ryczałtem. Może on być obliczany i wpłacany co miesiąc lub kwartał.

Grupa Tipmedia
Podziel się: