Zalety i wady pobierania komórek macierzystych z krwi pępowinowej

  • 10.12.2018, 10:00
  • Grupa Tipmedia
Zalety i wady pobierania komórek macierzystych z krwi pępowinowej
Młoda gałąź medycyny, jaką jest leczenie komórkami macierzystymi ma ogromny potencjał. Lista chorób, do leczenia których wykorzystuje się materiał pobrany z pępowiny jest bardzo długa, a co za tym idzie, daje olbrzymi nadzieje na to, że w przypadku wystąpienia jakiejś poważnej choroby, na przykład z zakresu onkologii, możliwe będzie skuteczne je wyleczenie.

Kiedy zdecydować się na pobranie i jak wygląda zabieg?

Komórki macierzyste pobrane z krwi pępowinowej są niezwykle cenne, ponieważ maja lepszą zdolność niż komórki szpiku kostnego, do przeobrażania się i regeneracji. Decyzję o pobraniu krwi pępowinowej rodzice powinni podjąć już w drugim, a najpóźniej w trzecim trymestrze ciąży. Konieczne będzie udanie się do wybranego baku komórek macierzystych i podpisanie umowy. Bank przekaże rodzicom zestaw niezbędny do pobrania. Krew pobierana jest w trakcie porodu, a więc zaraz po urodzeniu dziecka, a tuż przed urodzeniem łożyska. Ważną informacją jest to, że zabieg wykonany może być nie tylko podczas porodu naturalnego, ale również podczas cesarskiego cięcia. Zabieg wykonywany jest przez położna odbierającą poród. Jest on całkowicie nieinwazyjny, nieodczuwalny dla matki i dziecka i przede wszystkim bezpieczny.

Zalety pobrania krwi pępowinowej

Badania nad właściwościami leczniczymi komórek macierzystych wciąż trwają. Do tej pory udowodniono, że stosować je można w leczeniu chorób immunologicznych, onkologicznych i metabolicznych. Przykładowe choroby, których wyleczenie jest możliwe poprzez wykorzystanie komórek macierzystych to ostre i przewlekłe białaczki, choroby spowodowane defektem komórki macierzystej, zespoły rozrostowe układu chłonnego, dziedziczne zaburzenia układu odpornościowego, choroby komórek plazmatycznych i wiele innych.

Krew pępowinowa ma zdecydowanie większe zdolności do przekształcania się i regenerowania. Jej pierwotny charakter sprawia, że są skuteczniejsze w leczeniu niż komórki macierzyste pobierane ze szpiku kostnego.

Wady przechowywania komórek macierzystych

Istnieje prawdopodobieństwo, że komórek nie wystarczy na leczenie kilkunastoletniego dziecka i potrzebne będzie znalezienie dawcy lub komórek, które dostępne są w bankach publicznych. Nie każdego również stać na przechowywanie komórek w bankach prywatnych. Co prawda coraz więcej powstaje publicznych banków komórek macierzystych, które nie pobierają opłat za przechowywanie komórek, ale warunkiem jest udostępnienie ich ogólnodostępnymi, co ma również swoje plusy.

Dlaczego warto przechowywać komórki macierzyste w publicznych bankach?

Budowanie wśród społeczeństwa świadomości o tym, jak ważne i cenne są komórki macierzyste sprawi, że coraz więcej osób będzie mogło z nich skorzystać, a co za tym idzie – wyleczyć nawet bardzo ciężką chorobę. Oddawanie krwi pępowinowej do ogólnego dostępu do danie szansy na życie obcej osobie. Nie zawsze jest tak, że krew pępowinowa pobrana od dziecka jest dla niego odpowiednia, dlatego danie możliwości korzystania z komórek innym potrzebującym jest równoznaczne z szybszym znalezieniem odpowiednich komórek macierzystych dla siebie.

Więcej na temat komórek macierzystych tutaj.

Grupa Tipmedia
Podziel się: