Wariant burmistrza dzieli radę

  • 13.02.2020, 15:03 (aktualizacja 18.02.2020, 14:50)
  • Bartosz Lipiński
Budowa południowo-wschodniej obwodnicy Augustowa od kilku tygodni wywołuje duże kontrowersje. Miejscy radni ponad podziałami twierdzą, że powrót TIR-ów do naszego miasta jest wykluczony. Prezentują jednak różne koncepcje jak temu zapobiec. Ostatnio próba wypracowania wspólnego stanowiska zakończyła się fiaskiem. Byliśmy świadkami niecodziennych zdarzeń, bo radni opozycji odmówili udziału w głosowaniu nad uchwałą.

dziennikpowiatowy.pl Augustów

Dalsza treść artykułu jest dostępna  po wykupieniu subskrypcji.

Jesteśmy portalem niezależnym. Zbieramy dla Was najświeższe i najlepsze informacje.

Jeśli chcesz być najlepiej poinformowany wykup subskrypcję.

Co się dzieje w Augustowie i powiecie?  dziennikpowiatowy.pl daje odpowiedzi: sprawdzone wiadomości z pierwszej ręki,


Dostępne plany subskrypcji:

 

 

-> miesięczna - cena od 17,90 zł

-> roczna - cena od 160,00 zł

 

 

 

 

Komentarze (41)

Majteczki w kropeczki
Majteczki w kropeczki 18.02.2020, 11:27
Cytując współczesnego wieszcza dobrej zmiany ..."Jemu miód z ust kapie, on ma pyłek kwiatowy na ustach..." ....
hehe
hehe 17.02.2020, 13:47
Twarz burmistrza nie wyraża entuzjazmu dla jego własnego projektu. Co tu komentować.
wyPAD
wyPAD 18.02.2020, 11:28
Zdał sobie sprawę że jest tylko narzędziem w rękach innych ..podobnie jak PAD
Marionetka
Marionetka 18.02.2020, 21:17
Długopis?
bez kitu
bez kitu 16.02.2020, 23:05
Jakby nie patrzeć obwodnica jest potrzebna bo ruch samochodów , nie tylko TiRów rośnie z roku na rok i nie uciekniemy od tematu. Niestety mamy takie położenie geograficzne a nie inne i kompromis musi zostać wypracowany . Warianty GDDKiA są w ogóle nieprzemyślane a wariant burmistrza został zbyt późno mieszkańcom przedstawiony . Można było przez ostatni rok przeprowadzić konsultacje społeczne zarówno u nas jak i w sąsiednich gminach. A teraz ci mądrzy niech nie zganiają winy na nas mieszkańców , na Komitet , na opozycję i Bóg wie jeszcze na kogo ..tylko niech połkną żabę i przyznają się do błędu że dali ciała . Jaki był powód opieszałości informacyjnej ? to tylko oni wiedzą ....
Jakub
Jakub 15.02.2020, 09:21
A po co w ogóle ta obwodnica? Czy ktoś może to merytorycznie wytłumaczyć? Bo z tego co mi się wydaje tylko po to ,że jest projekt rządowy 100 obwodnic i jakiś "mądry" urzędnik wpisał Augustów, bo tzw "przesmyk suwalski" - wybitny znawca sztuki wojennej.
Rozumiem, że Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z marca 2019 roku dotyczy kwestii przekroczenia przez pojazdy ciężkie jednego z parametrów pojazdów możliwych do naruszenia tj. nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t. TSUE uznał obowiązujący w Polsce system udzielania zezwoleń na przejazd pojazdów o nacisku osi do 11,5 t za sprzeczny z przepisami dyrektywy.
Ale niech się może ktoś wypowie z branży transportowej, czy jeśli będzie taka możliwość to będzie tiry wysyłał przez Ogrodniki, czy Budzisko? Może były jakieś badania, konsultacje w tym temacie?
Jest też skierowany do konsultacji projekt nowelizacji ustawy o drogach publicznych. Może trzeba lobbować by była zgodnie z ustawą ( oczywiście w zgodzie z przepisami UE) możliwość wyłączeń z ruchu tranzytowego części drogi. Zgodnie z obecnym projektem przewidziano możliwość wprowadzenia zakazu poruszania się pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej powyżej 10 t lub 8 t przy pomocy znaków drogowych po spełnieniu łącznie dwóch przesłanek. Chodzi o sytuację, w której poruszanie się cięższych pojazdów jest niemożliwe ze względu na stan techniczny drogi oraz droga przebiega przez lub w pobliżu obszaru/obiektu, na który ruch ciężki może mieć negatywny wpływ - w projekcie wskazano katalog takich obiektów, w tym obszary chronione przyrodniczo, zabytki, obiekty uzdrowiskowe, czy placówki oświatowe.

Daniel
Daniel 16.02.2020, 11:21
Najprościej jak się da: Droga krajowa musi spełniać warunki takie by tiry mogły nią jeździć, więc czy nam się chce czy nie tiry będą tam jeździły bo takie są przepisy UE do której przystąpiliśmy zgadzając się na jej warunki. Teraz albo wybudujemy obwodnicę albo tiry wrócą do miasta i żadne protesty tu już nie pomogą więc lepiej przestać toczyć pianę i wypracować wspólne stanowisko dla dobra mieszkańców a nie próbować zbijać polityczny kapitał mówiąc tylko NIE NIE NIE
wod
wod 16.02.2020, 14:53
Również najprościej jak się da: Jedną uchwałą można zmienić status drogi z krajowej na wojewódzką i wtedy droga nie musi spełniać warunków takich, żeby jeździły nią TIRy.
Co jest tańsze: inwestować w drogę przez las, czy obniżyć jej status?
Mirek
Mirek 18.02.2020, 08:53
Wiesz. Najtaniej będzie zburzyć jakiś most na tej drodze. Popierasz?
wod
wod 18.02.2020, 13:57
Uważasz, że zburzenie mostu będzie tańsze niż podniesienie ręki przy głosowaniu nad uchwałą zmieniającą status drogi?
Mirek
Mirek 18.02.2020, 15:30
Nie. Uważam, że piszesz głupoty. Drogi krajowe tworzą korytarze transportowe funkcjonujące nie tylko w danym powiecie, ale w skali całego kraju. Przebieg dróg krajowych ustalany jest podczas posiedzenia Rady Ministrów i dzieje się to raz w roku. I w reszcie na koniec: droga krajowa nie może tak po prostu zniknąć. Została wybudowana za pieniądze podatników (z podatków odprowadzanych centralnie - czyli wszystkich Polaków) i jako taka wszystkim obywatelom powinna służyć. Więc może wyjaśnij jaką uchwałę masz na myśli i czyje ręce będą podnoszone oraz w czyim imieniu.
wod
wod 19.02.2020, 12:48
Istnieje ustawowy podział dróg na klasy dróg.
Ta droga na wschód od Augustowa nie łączy dużych miast i nie jest rekomendowaną drogą tranzytową, bo przejście graniczne w Ogrodnikach jest wyłączone dla ciężarówek - dlatego jest drogą z klasy "drogi główne" (oznaczenie symbolem G). Klasa drogi G przyporządkowuje jej kategoryzację jako wojewódzka. Tak powinna być zakwalifikowana przez GDDKiA, oraz przegłosowana w Urzędzie Marszałkowskim.
Możliwe jest podniesienie parametrów tej (i każdej innej) drogi tak, aby można ją zaliczyć do klasy "drogi główne ruchu przyspieszonego" (symbol GP). Ale na dziś w ustawie o drogach publicznych jest napisane jasno:
1. drogi krajowe – klasy A, S, GP
2. drogi wojewódzkie – klasy GP lub G
I ja oczekuję kategoryzacji dróg zgodnie z warunkami ustawowymi, a nie według marzeń drogowców.
To, że ktoś kiedyś "na wyrost" zaliczył ją do "krajowych" nie oznacza że trzeba wydawać setki milionów na modernizację, której nikt nie potrzebuje...i której próba skończy się jak "estakada nad Rospudą"...
Mirek
Mirek 20.02.2020, 09:30
Znowu mylisz pojęcia. W ustawie o drogach nie wzmianki o kategorii drogi. Ustawo odsyła do "Warunków Technicznych jakim powinny odpowiadać drogi..." a te określają warunki, które muszą (powinny) być spełnione przy projektowaniu takiej drogi.
Po drugie ta sama przywołana przez Ciebie Ustawa o drogach w Art. 5 pkt 2 i 4 mówi wyraźnie: Do dróg krajowych zalicza się: drogi międzynarodowe oraz drogi dojazdowe do ogólnodostępnych przejść granicznych obsługujących ruch osobowy i towarowy (rzeczywiście na przejściu obowiązuje ograniczenie tonażu do 7,5 tony, ale samo przejście zostało rozbudowane i przyczyna ograniczenia to właśnie słaba droga od Ogrodnik do Augustowa). (SZACH I MAT)
???????
??????? 20.02.2020, 14:09
To dlaczego nikt nie przebudowuje DK nr 16 na Mazurach ? Wąska, kręta, bez pobocza i ograniczona starymi drzewami! Tam niech najpierw dostosuja drogę do wymogów unijnych! Tam droga biegnie przez pola!
Ps. Jestem ciekawa jaki interes mają nasi radni że idą po trupach ....żeby wprowadzić na spokojną drogę tiry ?
!!!!!!!!!
!!!!!!!!! 20.02.2020, 18:10
DK16 przez Mazury juz jest w zaawansowanym stadium projektów a jej część została już wykonana . Tam mają większe problemy niż u nas bo trasa jest wytaczana przez tereny gdzie elita z "warszawki" ma swoje działki i domy. ...a siła oddziaływania tych ludzi na decyzję GDDKiA jest o wiele większa niż u nas ...chyba że się mylę . Przebieg DK 16 na mazurskim terenie jest bardziej ingerujący w przyrodę bo i odcinek jest dużo, dużo dłuższy bo prawie 120 km . Popatrz i wyciągnij wnioski czy tam nic nie robią .... https://tiny.pl/tvhq6
wod
wod 20.02.2020, 17:23
Od razu 1 art. ustawy odnosi się do kategorii dróg... Ja zresztą pisałem o klasach dróg, o których mówi art.2 pkt. 3... Zaś w art. 4 pkt 26 jest odniesienie do nadrzędnego przepisu unijnego, w którym są wytyczne jak się tworzy sieć dróg docelową do roku 2030 oraz o konieczności obniżenia do roku 2050 emisji gazów cieplarnianych z transportu o 60% i zastanów się czy puszczenie ciężarówek na Ogrodniki do tego prowadzi... W tym dokumencie przeczytaj zwłaszcza punkt 14, który brzmi: "W należycie uzasadnionych przypadkach powinny być możliwe odstępstwa od wymogów dotyczących infra­struktury sieci bazowej. Powinny one obejmować przy­padki, gdy inwestycji nie można uzasadnić, na przykład w słabo zaludnionych obszarach".
Nie myl szachów z warcabami
Oddany sprawie
Oddany sprawie 14.02.2020, 21:41
Panie burmistrzu niech Pan ma na oku vice burmistrza i solidarnosciowca dobrze Panu podpowiadaja
Podatnik
Podatnik 14.02.2020, 21:37
Skrzywiona mina świadczy o jasności umysłu. Augustów tonie. Spójrz na Giżycko, Ełk, Suwałki, Sokółkę... W naszym miasteczku są tylko projekty projektów, plany planów, złożone dokumenty. Informacje o przedszkolu i domu kultury tysiąc razy powtarzane. Ale rzeczywistości nie da się zaczarować, miasto stoi, jedynie podwyżki serwują rządzący mieszkańcom, bo mają pewność czterech kolejnych lat na stołkach. Prócz kawy parzonej w urzędzie żadnego ruchu w mieście. Najgorszy burmistrz ever.
Kauuuu
Kauuuu 15.02.2020, 12:38
Może ma zaparcia ???
Asfalt forever
Asfalt forever 14.02.2020, 20:55
Uwaga ludzie! Chyba zaczynam rozumieć ten sprytny plan. Otóż burmistrz i jego światły zespół jako zwolennicy asfaltowania wszystkiego co się da a w szczególności wyciągania z błota, chcą wyasfaltować leśne dróżki w sercu Puszczy Augustowskiej i w ten sposób przejść do historii jako autorzy Asfaltowania Jakiego Jeszcze Nie Było!! Dodatkowo wielką zaletą jest to, że tam nie trzeba budować żadnych chodników - łosie, sarny, dziki, lisy, jenoty, jelenie, kuny, wydry oraz pomniejsze gady i płazy nie będą w tym temacie zgłaszać żadnych roszczeń. Mirosław uwielbia zapach świeżego asfaltu o poranku!
Augustowiak
Augustowiak 14.02.2020, 15:03
Burmistrz i jego zwolennicy zbierają podpisy za budową obwodnicy w wersji burmistrz czyli w Kolnicy jadąc od Augustowa skręcamy w lewo przez środek Puszczy Augustowskiej kanał Augustowski Swobodę suchą rzeczkę obok jeziora Serwy wychodzi my w Dalnym Lesie na drogę Augustów Ogrodniki-granica Państwa ten wariant nie ma żadnych szans powodzenia niszczy tereny puszczy Augustowskiej spokojne piękne tereny przyrodniczo-wypoczynkowe mieszkańców Augustowa i dla turystów trzeba naprawdę nie kochać tej ziemi żeby coś takiego wymyślić ja namawia wszystkich mieszkańców Augustowa najlepszym rozwiązaniem jest STOP TIROM na drodze AUGUSTÓW-Ogrodniki Granicą Państwa to w Augustowie nie będzie żadnych Tirów
Mirek
Mirek 18.02.2020, 08:56
A czemu tylko stop TIR'om? Sto wszystkim pojazdom. Po co komu ta droga? Inne też.
Mieskznka Baraczewa
Mieskznka Baraczewa 14.02.2020, 13:43
Dowiedziałam się że burmistrz zbiera podpisy za wybudowaniem obwodnic. Zbierający informują mieszkańców, że podpisują się przeciw obwodnicy. Bardzo eleganckie robienie mieszkańców w konia, przepraszam w obwodnicę. Jak burmistrz chce obwodnicy, niech sam sobie podpisuje.
W.
W. 14.02.2020, 17:48
Niczego temu panu i jego pomagierom nie podpiszę i wam radzę to samo. Bojkot tym rządom!
wyborca
wyborca 14.02.2020, 16:04
BURMISTRZ Cieślik wyprowadził TIR-y z miasta i powiatu Augustowskiego BURMISTRZ KAROLCZUK WPOROWADZA.
tym
tym 16.02.2020, 16:08
glupis jak but
Mercy
Mercy 14.02.2020, 15:10
Jak zwykle transperętnie ! Z kłamstwem i manipulacją kojarzy mi się to wszystko ! Już nie pierwszy raz na przestrzeni pięciu lat mieszkańcy są robieni w ,,konia" Gratulacje za uczciwe postawienie sprawy Panie Burmistrzu. Traci Pan w niewiarygodnym tempie zaufanie społeczne.
34g
34g 14.02.2020, 12:29
Lampy na ulicach zgaście. Samo południe, a juz któryś dzień się palą. Na bogato!
ayrton
ayrton 18.02.2020, 11:45
A wcześniej to cholery w nocy gasili.
Mark1
Mark1 13.02.2020, 20:50
A tak na marginesie. W prawym górnym rogu jest ankieta z pytaniem: "Czy jesteś za budową obwodnicy, która może skierować ciężarówki do Augustowa?" To chyba jakaś głupota, bo z mojej wiedzy obwodnicę buduje się właśnie po to by samochody ominęły miasto. Niby w jaki sposób obwodnica ma skierować TIR'y do miasta? Ktoś rozumie to pytanie? Proszę o wyjaśnienia...
Baraczewo
Baraczewo 13.02.2020, 21:13
Popatrz na warianty GDKiA. Wszystkie warianty wprowadzają ruch do miasta.
Max
Max 13.02.2020, 21:35
No właśnie patrzę. I nie widzę żeby którykolwiek wariant wprowadził ruch do miasta. Gdzie jest to miato twoim zdaniem.
August
August 13.02.2020, 22:29
Wojciech Studzieniczną Przewięź wypusty to Augustów a obwodnica właśnie wyznaczana jest przez te tereny , będzie przebiegać przez kanał Augustowski,Bystry znowu przez kanał Augustowski i tiry pojadą obecną drogą do Ogrodnik chcesz jeżdzić do macharc płaskiej gib i innych miejscowości wypoczynkowych sznureczkiem za TIR-ami ?ale ty pewnie tego nie rozumiesz dlatego piszesz te głupoty ......
DK 16
DK 16 13.02.2020, 22:51
No to super czyli jak mniemam obwodnica musi wyjść przed Studzieniczną bo dalej jest jezioro Studzieniczne . Bardzo dobrze w końcu ktoś rozgarnięty wyrobił się w granicach administracyjnych ich miasta.
Miejscowy
Miejscowy 13.02.2020, 21:55
To widać że nie jesteś z Augustowa ,pewnie w Anglii mieszkasz
Tak na prawdę jesteś sam
Tak na prawdę jesteś sam 13.02.2020, 16:45
Jak patrzę na niego to czuję niesmak. Skrzywiony, skręcony zero uśmiechu. Biedny ty człowiek, że taki zgorzkniały.
Max
Max 13.02.2020, 16:14
Proponuję przeprowadzenie referendum (albo w skromniejszej wersji jakiejś ankiety) w sprawie przebudowy. Niezbędna jednak jest pełna i niezależna informacja o sytuacji związanej z "obwodnicą". Czy rzeczywiście na drogę nr 16 muszą wrócić TIR'y? Czy jest to zawarte w jakichkolwiek dokumentach (wytycznych krajowych, umowach międzynarodowych itp.) Czy jest możliwość, że po wyremontowaniu drogi, a bez wybudowania obwodnicy TIR'y wrócą do miasta? Wg mnie jest, bo nawet w tej chwili znaki tego nie zabraniają (tzn. zabraniają, ale nie wszystkim)
jab
jab 14.02.2020, 07:19
A pisać!!!!
http://samorzad.pap.pl/depesze…
Przyrodnik
Przyrodnik 13.02.2020, 15:46
A co na temat tej drogi do Ogrodnik Lasy Państwowe? Nadleśnictwa Augustòw,Płaska,Głęboki Bròd,Pomorze? Dlaczego milczą?......Bo to państwowe ,czyli ok można?
3r
3r 13.02.2020, 17:36
Nie, bo teraz pisowskie i mozna, bo taka obietnica przedwyborcza.
Przyrodnik
Przyrodnik 13.02.2020, 19:16
No masz rację, bo wcześniej strajkowali przeciwko tirom, Augustów i Puszcza Augustowska została uratowana a teraz niestety milczą...

Pozostałe