Prawo i Sprawiedliwość dba o polską wieś (video/ audio/ zdjęcia)

  • 01.09.2019, 11:57 (aktualizacja 08.09.2019, 17:03)
  • Bartosz Lipiński
Prawo i Sprawiedliwość dba o polską wieś (video/ audio/ zdjęcia) Na zdjęciu: Kazimierz Gwiazdowski i Krzysztof Jurgiel.
Prawo i Sprawiedliwość dba o polską wieś. Dowodem na to, że polscy rolnicy cenią sobie działania oraz pomoc, jaką w ostatnich latach otrzymali od polskiego rządu mogą być wyniki majowych wyborów. Na polskiej wsi niekwestionowanym zwycięzcą został PiS. Do Augustowa na spotkanie z sołtysami przyjechali eurodeputowany Krzysztof Jurgiel i poseł na Sejm RP Kazimierz Gwiazdowski. Zadeklarowali współpracę i dalsze wsparcie.

Bartosz Lipiński

Relacja video:

Początek spotkania i wypowiedź europosła Krzysztofa Jurgiela:

loadingŁaduję odtwarzacz...

Do zebranych przemawia poseł na Sejm RP Kazimierz Gwiazdowski:

loadingŁaduję odtwarzacz...

Relacja audio:

Zapis z całego spotkania:

loadingŁaduję odtwarzacz...

Były minister rolnictwa, obecnie europoseł Krzysztof Jurgiel oraz poseł Ziemi Podlaskiej i kandydat w nadchodzących wyborach do Sejmu RP Kazimierz Gwiazdowski odwiedzili Augustów. Podczas spotkania z 27 sierpnia, politycy Prawa i Sprawiedliwości rozmawiali z sołtysami wsi położonych na terenie powiatu augustowskiego. Tematy rozmów dotyczyły m.in. rolnictwa i potrzeb poszczególnych zakątków regionu. Zarówno eurodeputowany jak i poseł polskiego Sejmu, skrupulatnie pochylali się nad kierowanymi przez sołtysów pytaniami. Deklarowali chęć utrzymania stałego kontaktu. Rozmowy kontynuowano długo po spotkaniu.

Refleksje europosła Krzysztof Jurgiela

-Bardzo serdecznie dziękuję za państwa przybycie na to spotkanie i za poparcie, jakim mnie obdarzyli wyborcy z powiatu augustowskiego. Od 2 września zaczynam merytoryczne prace w Parlamencie Europejskim, ponieważ w lipcu mieliśmy cztery spotkania, podczas których wybieraliśmy władze Parlamentu Europejskiego oraz komisje. Zostałem członkiem komisji rolnictwa i rozwoju wsi oraz członkiem komisji ds. polityki spójności. W najbliższym czasie zostaną wyłonieni komisarze europejscy. Naszym kandydatem na funkcję komisarza do spraw rolnictwa jest Janusz Wojciechowski. Myślę, że nie jest bez szans w walce o to stanowisko, a negocjacje trwają. Sprawa rozstrzygnie się do końca października. Jeżeli pan Wojciechowski zostałby komisarzem, byłoby to dla nas korzystnym rozwiązaniem, gdyż jednym z głównych problemów, jakie chcemy rozwiązać z pomocą środków unijnych, jest rolnictwo oraz rozwój obszarów wiejskich. Wiadomo, że komisarz ma możliwości wspierania różnych działań czy też przyjmowania propozycji Polski w zakresie chociażby zarządzania ryzykiem, suszy oraz interwencji rynkowych. Tak jak mówiłem podczas kampanii, chcę nawiązać ścisły kontakt z osobami z poszczególnych powiatów, dlatego z panem Kazimierzem Gwiazdowskim chcemy prowadzić ciągłą współpracę. Przyjmujemy wnioski dotyczące rozwiązywania problemów i nie ma nic bardziej wartościowego, jak uzyskanie opinii i określenie potrzeb poszczególnych obszarów. Każdy zainteresowany współpracą może wpisać się na listę, będziemy utrzymywać kontakt. Bezpośredni głos jest bardzo ważny i zawsze w swojej działalności publicznej starałem się kontaktować z różnymi organizacjami np. izbami rolniczymi. Teraz zaprosiliśmy do rozmów sołtysów. Jest nowy skład Parlamentu Europejskiej, a co za tym idzie także nowe wyzwania i zadania. Będąc jeszcze ministrem rolnictwa uczestniczyłem w spotkaniach, gdzie przedstawialiśmy nasze propozycje dotyczące wspólnej polityki rolnej i zadań, jakie chcemy realizować. Nadal przy współpracy z rządem będę uczestniczył w negocjacjach. Przed nami jest rozstrzygnięcie kopert finansowych, decydujących o wysokości dopłat bezpośrednich. Premier i polski rząd chcą wyrównania dopłat lub przynajmniej ich większego spłaszczenia. Każde państwo otrzymując kopertę przygotuje także plan strategiczny. Będziemy prowadzić konsultacje i wysyłać do państwa e-maile z prośbą o zaopiniowanie –mówił Krzysztof Jurgiel.

-Nie jest tak, że nie znamy tych problemów. Kiedy byłem ministrem był powołany zespół, w którego składzie znalazł się każdy z wicewojewodów, szef ośrodka doradztwa rolniczego, przedstawiciele izb rolniczych. Została przygotowana analiza stanu rolnictwa i obszarów wiejskich w województwie oraz kierunki interwencji. Teraz przechodzimy do krajowego planu strategicznego, który ma realizować cele przyjęte we wspólnej polityce rolnej. Mam nadzieję, że zgodnie z moimi postulatami będzie 16 celów dla 16 województw, w których środowiska ustalą priorytety. Jeśli będziemy mieli środki, to należy kierować je na obszary, w których będą najbardziej efektywnie wykorzystane. Szereg problemów staramy się rozwiązać od 15 lat, bo wspólna polityka rolna zawsze była bolączką, np. nierówne dopłaty. Pojawiła się też kolejny raz sprawa suszy. Przed dwoma laty przygotowaliśmy program melioracji do innych źródeł wodnych. Wtedy nie było niezbędnych funduszy, teraz rząd przeznacza na to środki. Myślę, że polityka w tym zakresie powinna być przyspieszona. Innym bardzo ważnym zagadnieniem jest stabilizacja rynków rolnych. Chcemy, by 15 procent środków z koperty przeznaczono na interwencje rynkowe. Tych spraw jest więcej, opracowałem plan skierowany dla obszarów wiejskich, który został przed rokiem przyjęty przez komitet społeczny rady ministrów. Zadania mają być finansowane z budżetu krajowego i unijnego. W tej kadencji Sejmu razem z posłem Gwiazdowskim pracowaliśmy w komisji rolnictwa i podnosiliśmy te tematy. Chcemy nadal współpracować ze środowiskami rolniczymi –zapowiedział europoseł.

Poseł Gwiazdowski o wsparciu rządu

Kazimierz Gwiazdowski, poseł oraz kandydat do Sejmu RP w nadchodzących wyborach dużo miejsca poświęcił na analizę programów rządu, które wymiernie pomagają polskim rolnikom.

-Na dzisiejsze spotkanie wysłaliśmy zaproszenia do wszystkich sołtysów z terenu powiatu augustowskiego, jak również do wójtów sąsiednich gmin. Ja do Augustowa przyjeżdżałem niejednokrotnie i nadal to czynię. Uczestniczyłem w odbywających się tutaj różnych targach czy też w konferencjach rolnych. Jestem prostym człowiekiem i mieszkam na wsi. W mojej miejscowości byłem sołtysem w 1989 roku, rok później zostałem wójtem gminy Radziłów i tę funkcję pełniłem przez 16 lat. Byłem posłem piątej, szóstej i obecnej kadencji Sejmu, w której pełnię funkcję wiceprzewodniczącego komisji rolnictwa. Współpracuję z panem Krzysztofem Jurgielem od 1995 roku. Zawsze jesteśmy razem i pracujemy dla polskiej wsi. Podczas tej kadencji Sejmu nasze ugrupowanie wprowadziło wiele programów adresowanych do polskiej wsi, z których z pewnością polska wieś finansowo skorzystała –mówił poseł K. Gwiazdowski.

-Na początku wprowadziliśmy ustawę o obrocie ziemi. Ta sprawa może w mniejszym stopniu dotyczyła naszego województwa, ale szczególnie w województwie zachodnio-pomorskim był prowadzony wykup ziemi na tzw. słupy, a nasza ustawa tę sprzedaż ograniczyła. Myślę, że bardzo ważnym posunięciem była ustawa o sprzedaży detalicznej. Dzięki temu widzimy dziś rozwój przede wszystkim mniejszych gospodarstw rolnych. Chcemy tworzyć lepsze warunki również dla mniejszych rolników, aby mogli godnie zarabiać, wytwarzać swoje produkty i je sprzedawać. Przez wiele lat było to niemożliwe, mówiło się o tym, że produkty od gospodarza nie mogą trafiać bezpośrednio do sklepu. Mieliśmy wyjazdowe posiedzenie komisji rolnictwa w Austrii i przekonaliśmy się, że taką sprzedaż można prowadzić bezpośrednio. Udało nam się to w polskim parlamencie i do 40 tys. zł rolnicy są zwolnieni z opłaty, a jeśli przekroczą tę kwotę, płacą 2 procentowy podatek. Ta ustawa pomału będzie wchodziła w życie, bo naszym zamiarem jest stworzenie sieci sklepów z polską żywnością. Mamy żywność bardzo dobrej jakości, a droga od producenta na stół jest bardzo długa. Uważamy, że wizja, w której kupuje się w przyszłości polską żywność jest bardzo pozytywna. Kiedy siadaliśmy do obiadu w Austrii, zawsze podkreślano, że są to produkty regionalne. U nas w restauracjach coś takiego trudno jest doświadczyć. Musimy teraz więcej środków przeznaczyć na promocję naszych specjałów, abyśmy spożywali ich więcej, a dzięki temu mogły rozwijać się gospodarstwa. Kolejnym programem, który wspomógł polską wieś był program Rodzina 500 Plus, który od 1 lipca wypłacany jest nie tylko na drugie, ale również na pierwsze dziecko. Bardzo dobrym projektem jest Fundusz Dróg Samorządowych. Na 10 lat przeznaczono na niego środki 36 mld zł. Na rok bieżący przeznaczono 6 mld zł, z czego na województwo podlaskie 414 mln. Tak jak wspomniał pan minister, największym problemem jest dziś susza. Dlatego musimy przeznaczać środki na małą retencję. Będąc w Austrii odwiedziliśmy duże, bo 100 hektarowe gospodarstwo rolne z ośmioma studniami głębinowymi, wykorzystywanymi do nawadniania pól. My przeznaczamy dziś na takie rozwiązanie na początku 100 mln zł, te kwoty będą rosły, ale trzeba też wprowadzić pewne zmiany w prawie. Będziemy nad tym pracować. Myślę, że skoro rolnik składa wnioski na maszyny rolnicze, to podobnie może korzystać z tego w przypadku studni głębinowych. Naszym priorytetem aktualnie jest też przywracanie połączeń autobusowych. Sąsiednia do mojej gmina nie ma dziś nawet bezpośredniego połączenia z Białymstokiem. To wielki problem zwłaszcza dla studiującej młodzieży, osób dojeżdżających do pracy czy do lekarza. Samorządy gminne i powiatowe powinny podejmować współpracę, żeby takie połączenia przywrócić i aby miejscowości nie były wykluczone –powiedział poseł.

-Długo nie było też dopłat do paliwa rolniczego. Zwiększyliśmy je z 86 do 100 zł na hektar. Bardzo dobrym zjawiskiem wdrożonym przez nas było powołanie kół gospodyń wiejskich. Ustawa weszła w życie w listopadzie 2018 roku i od razu było bardzo duże zainteresowanie, w szybkim czasie zawiązało się 180 kół. Cały czas powstają nowe, gdyż istnieje możliwość otrzymania dofinansowania od 3 do 5 tys. zł. W tym roku na ten cel jest przeznaczonych 40 mln zł. Współpracuję z tymi kołami, organizuję kongresy kół gospodyń wiejskich. Już we wrześniu na Podlasiu odbędą się dwa takie kongresy. Cieszę się, że polska wieś nareszcie się ze sobą integruje. Istotne są dla nas remonty świetlic czy kluby seniora, na które można dostać pomoc rządową 150 tys. zł. To wszystko programy adresowane polskiej wsi. Ich jest dużo więcej. Celem naszego spotkania jest zapoznanie państwa z tymi możliwościami a także wysłuchanie i pomoc w rozwiązaniu problemów. Wiem bardzo dobrze, że praca na roli jest bardzo ciężka, bo sam mam również gospodarstwo –mówił do zebranych poseł Gwiazdowski.

Materiał sfinansowany przez Prawo i Sprawiedliwość.

Bartosz Lipiński

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (1)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu dziennikpowiatowy.pl.z siedzibą w Augustowie, ul. Młyńska 34 jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
Tola
Tola 28.08.2019, 23:41
Dzikie tłumy hahahaha

Pozostałe