Dyżury aptek

24.03.2022 -20.00 – 7.00 Apteka, ul. Konopnickiej 12, tel. 87 643-23-64

25.03.2022 – 20.00 -7.00 Apteka, ul. Mostowa 12c, tel. 87 643-31-85

26.03.2022 -20.00 -7.00 Apteka, ul. Kopernika 5, tel. 87 643-06-73

27.03.2022 -20.00 -7.00 Apteka „Remedium”, ul. Hoża 19, tel. 87 643-51-19

28.03.2022 -20.00 -7.00 Maciej Otto Apteka, ul. Wojska Polskiego 51, tel. 87 643-74-46

29.03.2022 -20.00 -7.00 Apteka, ul. Mostowa 1, tel. 87 644-78-72

30.03.2022 -20.00 -7.00 Apteka „Arnica”, ul. Hoża 2B, tel. 87 643-64-54

31.03.2022 -20.00 -7.00 Maciej Otto Apteka, ul. Wojska Polskiego 51, tel. 87 643-74-46