Regulamin świadczenia usługi Wpisy firmowe Premium

 

1. Wpis firmowy Premium może zostać poprawnie dodany do Katalogu Firm na portalu www. dziennikpowiatowy.pl tylko w przypadku podania kompletnych danych oraz dokonania płatności. W przypadku niewypełnienia wszystkich pól a także niedokonania płatności, usługa dodania podmiotu Premium do Katalogu Firm nie zostanie wykonana.

2. Usługi PŁATNOŚCI przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24.pl. Usługa dodania wpisu firmowego Premium zostanie aktywowana tylko w przypadku potwierdzenia przez system Przelewy24.pl procesu dokonania płatności. Czas akceptacji może trwać do 48 godzin w dni robocze. W pozostałych kwestiach dotyczących obsługi płatności, obowiązują regulaminy:

3. Wpisy firmowe Premium publikowane są po zaksięgowaniu wpłaty

  • Wpis na okres 1 roku – 50 zł
  • Wpis na okres 2 lat – 80 zł
  • Wpis na okres 3- lat 120 zł

4. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi przez Usługodawcę, w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia nieprawidłowości.

5. Reklamacje należy składać za pomocą korespondencji elektronicznej (e-mail) na adres: [email protected]

6. Reklamacja powinna zawierać:

  • oznaczenie Użytkownika w sposób umożliwiający jego identyfikację i adres zwrotny,
  • dokładny opis przedmiotu reklamacji.

7. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres elektroniczny e-mail przez niego podany.

8. Firma sprzedająca usługę:
Agencja Rozwoju Regionalnego PolAugust Jolanta Czokajło i Krzysztof Przekop Spółka Cywilna z siedzibą w Augustowie ul. Młyńska 34; NIP 8441865124, REGON 79066495211.

9. Faktura VAT za usługę Premium w formie PDF zostanie przesłana na adres e-mail podany w zamówieniu.

13. Dane kontaktowe:

[email protected]

Beata Perzanowska tel. 885 558 505