URZĘDY I INSTYTUCJE

Starostwo Powiatowe, ul. 3 Maja 29
87 643 96 50
[email protected]
www.augustowski.home.pl

 

Urząd Miejski, ul. 3 Maja 60
87 643 42 10
www.augustownet.com.pl/um

 

Komenda Powiatowa Policji
ul. Brzostowskiego 6,
87 643 93 33

 

Komenda Powiatowa
Straży Pożarnej
ul. Brzostowskiego 2,
87 643 81 26
[email protected]

 

Szpital, ul. Szpitalna 12
87 644 42 84

 

Centrum Informacji
Turystycznej
Rynek Z. Augusta 44,

87 643 28 83
[email protected]

 

Powiatowy
Inspektorat Weterynarii
ul. Brzostowskiego 10,
87 643 22 86
[email protected]

 

Sanepid,
ul. Brzostowskiego 10
87 643 41 16

 

Zespół
Doradztwa Rolniczego
ul. Westerplatte 8,
87 643 38 60
[email protected]

 

Biuro Powiatowe
ARMR
ul. Przemysłowa 6,

87 643 69 32
[email protected]

 

KRUS,
ul. Młyńska 29,
87 644 67 14
[email protected]

 

ZUS, ul. Hoża 8,

 87644 55 14

 

Urząd Skarbowy, ul. Żabia 7,
87 643 57 55
[email protected]
w w w . u s . a u g u s t o w . p l

 

URZĘDY POCZTOWE
nr 1 Rynek Z. Augusta 3, 87 643 67 85
nr 3 ul. Komunalna 2, 87 643 04 04
nr 4 ul. Partyzantów 42, 87 643 24 49
nr 5 ul. Hoża 2b, 87 643 51 24

 

 

Lecznica dla zwierząt „Hiron”
ul. Żurawia 46,
87 643 38 69
dyżur -  503 089 584