Zatrudnię do pracy w sklepie spożywczym

Zatrudnię do pracy w sklepie spożywczym dziewczyny z wyksztalceniem, minimum średnim. Sklep „Chorten”, dzielnica Lipowiec. Możliwość zrobienia stażu. Zatrudnię kobietę ½ etatu do przygotowywania produktów garmażeryjnych lub osoby chętne dorobić

Tel. 661 958 219

Zdjęcia (1)